Xuất bản thông tin

null HUYỆN CHÂU THÀNH: Phát động phong trào thi đua chuyên đề Thực hiện cải cách hành chính năm 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

HUYỆN CHÂU THÀNH: Phát động phong trào thi đua chuyên đề Thực hiện cải cách hành chính năm 2021

Vừa qua, Ủy ban nhân dân huyện  Châu Thành đã ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua chuyên đề "Thực hiện cải cách hành chính" huyện Châu Thành năm 2021.

 

Ảnh minh họa

Theo đó, nội dung thi đua gồm: Các cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân và các cơ quan, tổ chức thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến đối với các thủ tục hành chính được quy định mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị; kết quả thực hiện thủ tục hành chính mức độ 4 của đơn vị sẽ là cơ sở để xem xét khen thưởng thông qua kết quả đánh giá cuối năm; theo đó, tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) được xử lý trực tuyến mức độ 4 trong năm từ 60% số hồ sơ TTHC trở lên; tỷ lệ TTHC cung cấp trực tuyến mức 4 có phát sinh hồ sơ trong năm từ 50% số TTHC trở lên.

Đối tượng thi đua gồm các tập thể, cá nhân thuộc các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trực tiếp lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, vận động và hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến đối với các thủ tục hành chính được quy định mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, địa phương. Thời gian thi đua từ ngày 05/5/2021 đến ngày 31/12/2021.

Kết thúc đợt thi đua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện sẽ xem xét, khen thưởng theo cơ cấu giải thưởng cho các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện (01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba và 01 giải khuyến khích) và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn (01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba và 01 giải khuyến khích) và khen theo Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ cho 08 cá nhân có thành tích xuất sắc nhất trong phong trào thi đua.

Xem Kế hoạch tại đây./.

Thành Lợi + Anh Thư, Văn phòng HĐND huyện