Xuất bản thông tin

null HUYỆN HỒNG NGỰ: Triển khai mô hình "Zalo an ninh gắn với giải quyết thủ tục hành chính"

Chi tiết bài viết Tin tức

HUYỆN HỒNG NGỰ: Triển khai mô hình "Zalo an ninh gắn với giải quyết thủ tục hành chính"

Để tạo thuận lợi cho người dân trong việc thông tin, tố giác tội phạm cũng như yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực công an và các thủ tục thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Bộ phận Một cửa cấp xã. Ủy ban nhân dân huyện Hồng Ngự đã triển khai mô hình “Zalo an ninh gắn với giải quyết thủ tục hành chính” trên địa bàn huyện. Mô hình bước đầu mang lại hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính và bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở.

Theo đó, mô hình được thực hiện thí điểm tại Ủy ban nhân dân xã Thường Lạc, thông qua việc ứng dụng Zalo tích hợp các nội dung liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú và hộ tịch; tiếp nhận các thông tin phản ánh, kiến nghị của người dân về tình hình an ninh trật tự, thủ tục hành chính; tuyên truyền các tin tức, sự kiện về an ninh trật tự và thủ tục hành chính để người dân, doanh nghiệp biết, tham gia thực hiện.

Description: C:\Users\Admin\Downloads\777d5cb496aa61f438bb.jpgDescription: C:\Users\Admin\Downloads\7f4da5876f9998c7c188.jpg

(Giao diện Zalo an ninh gắn với giải quyết thủ tục hành chính)

Từ đầu năm 2021 đến nay, mô hình đã tiếp nhận và giải quyết được 58 tin báo về an ninh trật tự, 48 thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú, hộ tịch và thủ tục cấp căn cước công dân, góp phần nâng cao chất lượng phục hành chính đối với tổ chức, công dân.

Bên cạnh đó, mô hình cũng được Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đồng Tháp đến ghi hình, phát sóng tại chuyên mục Cải cách hành chính. Trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân huyện sẽ tiến hành đánh giá hiệu quả và nghiên cứu nhân rộng mô hình "Zalo an ninh gắn với giải quyết thủ tục hành chính" trên địa bàn huyện./.

Trần Mỹ - Chuyên viên Phòng Nội vụ