Xuất bản thông tin

null ĐỒNG THÁP: Công bố thủ tục hành chính liên thông lĩnh vực Công Thương và Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chi tiết bài viết Tin tức

ĐỒNG THÁP: Công bố thủ tục hành chính liên thông lĩnh vực Công Thương và Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Quyết định số 1255/QĐ-UBND-HC ban hành Quy chế phối hợp liên thông giải quyết thủ tục hành chính Đăng ký hoạt động khuyến mại; Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đối với chương trình mang tính may rủi và Tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo, băng rôn; Tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

(Ảnh minh họa)

Theo đó, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch (tại Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công tỉnh Đồng Tháp) là cơ quan đầu mối tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Các quy trình, trình tự thực hiện thủ tục hành chính liên thông được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử cải cách hành chính tỉnh Đồng Tháp tại địa chỉ https://dongthap.gov.vn/wed/cchc, Trang Thông tin điện tử Sở Công Thương tại địa chỉ https://sct.dongthap.gov.vn và Trang Thông tin điện tử Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại địa chỉ https://svhttdl.dongthap.gov.vn.

          Tổ chưc, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công tỉnh Đồng Tháp.

Công chức tiếp nhận hồ sơ lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ và tiếp nhận theo đúng quy định tại Điều 17, Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Công chức tiếp nhận hồ sơ lĩnh vực Công Thương phối hợp, hỗ trợ lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ thủ tục Đăng ký hoạt động khuyến mại; Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại khi có yêu cầu.

Mời xem chi tiết Quyết định số 1255/QĐ-UBND-HC tại đây./.

Kim Sương, Văn phòng Sở Công Thương