Xuất bản thông tin

null HUYỆN HỒNG NGỰ: Sơ kết công tác cải cách hành chính (CCHC) 09 tháng đầu năm 2021 và nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

HUYỆN HỒNG NGỰ: Sơ kết công tác cải cách hành chính (CCHC) 09 tháng đầu năm 2021 và nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2021

Chiều ngày 07 tháng 10 năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện Hồng Ngự tổ chức hội nghị trực tuyến "Sơ kết công tác CCHC 09 tháng đầu năm 2021 và nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2021", hội nghị do ông Nguyễn Văn Khơi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chủ trì, cùng sự tham dự của Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và công chức chuyên môn có liên quan

 

(Quang cảnh Hội nghị)

Theo báo cáo, công tác CCHC trên địa bàn huyện trong 09 tháng đầu năm 2021 được Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo quyết liệt; các kế hoạch ban hành kịp thời, công tác tuyên truyền được tập trung thực hiện; một số mô hình có tính khả thi như: Mô hình "Zalo an ninh gắn với giải quyết thủ tục hành chính" và mô hình "Cấp giấy chứng nhận tại nhà thuộc lĩnh vực công thương"; công tác cập nhật thủ tục hành chính được thực hiện thường xuyên; tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận và giải quyết thông qua dịch vụ bưu chính công ích bảo đảm theo tỷ lệ quy định (trên 30%); công tác ISO được rà soát, cập nhật, công bố; qua đó hoàn thành 30/38 nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra.

Bên cạnh đó, vẫn còn một số hạn chế, khó khăn như: Sự chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu các ngành, các cấp một số nơi chưa thật sự quyết liệt, sâu sát; công tác thông tin, tuyên truyền chưa đa dạng hình thức, còn đơn điệu dẫn đến tổ chức, công dân chưa nắm rõ nội dung thực hiện các mô hình; còn tình trạng hồ sơ trễ hạn, quá hạn trên phần mềm một cửa điện tử tại Bộ phận Một cửa các cấp; việc giải quyết hồ sơ, thủ tục trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp còn gặp khó khăn do hệ thống thao tác chậm, phát sinh lỗi (số lượng lớn người dân đến làm thủ tục liên quan đến cấp căn cước công dân); tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp phần nào đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các nhiệm vụ CCHC đã đề ra.

Qua đánh giá, phân tích và thảo luận của các đại biểu tại các điểm cầu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nguyễn Văn Khơi kết luận, biểu dương các kết quả đạt được trong 09 tháng đầu năm 2021 và yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, địa phương nghiêm túc rút kinh nghiệm chung, nhất là linh hoạt trong công tác chỉ đạo, điều hành giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các mô hình, cách làm hay cũng như xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp với thực tế; đồng thời, đề ra giải pháp khắc phục các tiêu chí, tiêu chí thành phần còn hạn chế, chưa đạt điểm hoặc đạt điểm chưa tối đa; tăng cường nhận thức đối với công chức, viên chức về thái độ phục vụ, thực hiện tốt công tác phối hợp trong giải quyết thủ tục hành chính; nghiên cứu nâng cao tỷ lệ thủ tục hành chính cung cấp trực tuyến mức độ 4 và tổ chức học tập kinh nghiêm thực hiện chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập sang đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên hoặc tự bảo đảm chi thường xuyên theo quy định trong thời gian tới./.

Trần Mỹ - Chuyên viên Phòng Nội vụ huyện Hồng Ngự