Xuất bản thông tin

null HUYỆN CAO LÃNH: Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn và năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ

Chi tiết bài viết Tin tức

HUYỆN CAO LÃNH: Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn và năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ

Vừa qua, Ủy ban nhân dân huyện Cao Lãnh phối hợp với Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng, quản lý cấp phòng được Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt quy hoạch các chức danh Trưởng, Phó phòng và tương đương. Tham dự buổi khai giảng có bà Huỳnh Thị Hoài Thu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy/Chủ tịch HĐND Huyện, ông Bùi Tấn Phước, Phó Chủ tịch UBND Huyện và 96 học viên tham dự là cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện.

(Quảng cảnh lễ khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng)

Lớp học được diễn ra trong 10 ngày, học vào các ngày thứ Sáu, thứ Bảy và chủ Nhật hàng tuần. Học viên sẽ nghiên cứu 09 chuyên đề như: Tổng quan về năng lực lãnh đạo, quản lý của lãnh đạo cấp phòng; kỹ năng quản lý và phát triển nhân sự; kỹ năng áp dụng pháp luật; kỹ năng ra quyết định; kỹ năng tham mưu và hướng dẫn viết tiểu luận; kỹ năng tổ chức, điều hành hội họp và tổ chức sự kiện; kỹ năng giao tiếp, ứng xử và quan hệ truyền thông; kỹ năng lập kế hoạch; kỹ năng tổ chức thực hiện kế hoạch và 03 chuyên đề báo cáo: Kinh nghiệm về lãnh đạo, quản lý của cấp phòng ở Trung ương, địa phương và trên thế giới; lãnh đạo cấp phòng trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0; cải cách hành chính và những vấn đề đặt ra đối với lãnh đạo cấp phòng.

 Qua lớp bồi dưỡng, quản lý cấp phòng cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác trong thời kỳ mới, nâng cao năng lực, kỹ năng thực thi công vụ được giao, ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp. Tăng cường trách nhiệm và tạo điều kiện bố trí người được quy hoạch phù hợp với các quy định hiện na, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn và năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đặc biệt là thực hiện hoàn thành nhiệm vụ trong Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện Cao Lãnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

Ngọc Hảo, Phòng Nội vụ huyện Cao Lãnh