Xuất bản thông tin

null THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ: Tổ chức Hội nghị chuyên đề phân tích, đánh giá kết quả thực hiện Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 và kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2022

Chi tiết bài viết Tin tức

THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ: Tổ chức Hội nghị chuyên đề phân tích, đánh giá kết quả thực hiện Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 và kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2022

Ngày 19/5/2022, ông Phạm Tấn Đạt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hồng Ngự, chủ trì Hội nghị chuyên đề phân tích, đánh giá kết quả thực hiện Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 và 06 tháng đầu năm 2022.

Theo Quyết định số 231/QĐ-UBND-HC của UBND tỉnh Đồng Tháp, Chỉ số đánh giá cải cách hành chính năm 2021 của thành phố Hồng Ngự đạt 86,02%, tăng 4,32% so với năm 2020, xếp thứ 02/12 huyện, thành phố (tăng 01 bậc so với năm 2020).

Quang cảnh Hội nghị

Qua nghe Phòng Nội vụ báo cáo phân tích kết quả thực hiện Chỉ số cải cách hành chính năm 2021, phát biểu tại Hội nghị, ông Phạm Tấn Đạt, Chủ tịch UBND thành phố Hồng Ngự nhấn mạnh, tuy bị ảnh hưởng đại dịch Covid-19, nhưng với sự quyết tâm, chủ động, tích cực, sáng tạo, đầy trách nhiệm của các cơ quan, địa phương, công tác cải cách hành chính của thành phố Hồng Ngự tiếp tục đạt được kết quả khả quan. Tuy nhiên, qua phân tích, đánh giá, vẫn còn một số hạn chế nhất định, nhất là chỉ số hài lòng của công dân đối với sự phục vụ hành chính giảm nhiều (chỉ đạt 91,28%, giảm 7,86%, xếp thứ 5/12 huyện, thành phố, giảm 05 bậc so với năm 2020). Chủ tịch UBND thành phố Hồng Ngự đề nghị lãnh đạo các cơ quan, địa phương tập trung, thẳng thắn nhìn nhận những thuận lợi, khó khăn, thách thức đặt ra, đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, đề xuất giải pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế để tạo chuyển biến mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính trong thời gian tới.

Hội nghị cũng được nghe các cơ quan, địa phương tham luận, thảo luận xoay quanh các nội dung thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022 như: Giải pháp thực hiện các mô hình cải cách hành chính, hướng tới xây dựng chính quyền thân thiện, phục vụ nhân dân; giải pháp nâng cao tỷ lệ hồ sơ, thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích; giải pháp nâng cao các nội dung, tiêu chí, tiêu chí thành phần trong bộ chỉ số cải cách hành chính; giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền trong cải cách hành chính,…

Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Phạm Tấn Đạt, Chủ tịch UBND thành phố Hồng Ngự đề nghị lãnh đạo các cơ quan, địa phương tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, thay đổi tư duy, cách nghĩ, cách làm, phải lấy người dân làm trọng tâm; không tự hài lòng, thỏa mãn với kết quả đạt được mà cần nhìn thẳng vào những mặt yếu kém, tồn tại, hạn chế để phấn đấu hơn nữa; thường xuyên tự kiểm tra, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, thực hiện tốt văn hóa công vụ, văn hóa công sở; triển khai thực hiện nghiêm, đầy đủ các mô hình cải cách hành chính; nghiên cứu, mạnh dạn đề xuất và triển khai thực hiện các mô hình, sáng kiến đột phá, hiệu quả, nhất là các sáng kiến trong cải cách thủ tục hành chính; thường xuyên rà soát, đề xuất đơn giản hóa thủ tục hành chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý và phục vụ người dân, tạo bước đột phá trong chuyển đổi số,… Chủ tịch UBND thành phố Hồng Ngự nhấn mạnh, cải cách hành chính là một nội dung lớn, do đó, các cơ quan, địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, trách nhiệm; cầu thị, lắng nghe, hỗ trợ, giải quyết tốt các kiến nghị của doanh nghiệp và người dân, góp phần cải thiện và nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng của người dân về sự phục vụ hành chính của Thành phố năm 2022 và các năm tiếp theo.

Ông Phạm Tấn Đạt, tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân

Hội nghị cũng công bố chỉ số đánh giá cải cách hành chính của các cơ quan, địa phương: Phường An Thạnh cùng Phòng Văn hóa và Thông tin là hai đơn vị dẫn đầu trong năm 2021. Qua đó, Chủ tịch UBND thành phố Hồng Ngự tặng giấy khen cho 08 tập thể và 17 cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện công tác cải cách hành chính.

Trần Hào, Trung tâm Văn hóa - TT và TT thành phố Hồng Ngự