Xuất bản thông tin

null ĐỒNG THÁP: Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Chi tiết bài viết Tin tức

ĐỒNG THÁP: Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Vừa qua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 1254/QĐ-UBND-HC ban hành Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính Xác nhận nội dung quảng cáo phân bón và Tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

(Ảnh minh họa)

Theo đó, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch (tại Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công) làm đầu mối trực tiếp hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính; chuyển hồ sơ thủ tục Xác nhận nội dung quảng cáo phân bón đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để luân chuyển, giải quyết theo quy định.

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tại Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công) phối hợp với Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả lĩnh vực Văn hóa, Thể
thao và Du lịch trong việc tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ thủ tục Xác nhận nội dung
quảng cáo phân bón. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, đề nghị Bộ phận Tiếp nhận và
Trả kết quả lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ
sung theo đúng quy định. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ chuyển hồ sơ thủ tục đến Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, giải quyết theo quy định. Gửi kết quả cấp hoặc không cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo phân bón đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch
để chuyển về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, giải quyết hồ sơ thủ tục Tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo.

Quy trình, trình tự thực hiện thủ tục hành chính liên thông được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử cải cách hành chính tỉnh Đồng Tháp tại địa chỉ https://dongthap.gov.vn/wed/cchc, Trang Thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại địa chỉ https://snn.dongthap.gov.vn và Trang Thông tin điện tử Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại địa chỉ https://svhttdl.dongthap.gov.vn.

Mời xem chi tiết Quyết định số 1254/QĐ-UBND-HC tại đây.

Tuyết Loan,  Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Đồng Tháp