Xuất bản thông tin

null HUYỆN CHÂU THÀNH: Tập huấn áp dụng, duy trì hệ thống ISO 9001:2015

Chi tiết bài viết Tin tức

HUYỆN CHÂU THÀNH: Tập huấn áp dụng, duy trì hệ thống ISO 9001:2015

Vừa qua, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp tổ chức tập huấn chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 của cơ quan hành chính. Tham dự buổi tấp huấn gồm đại diện lãnh đạo, công chức của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

(Quang cảnh buổi tập huấn hướng dẫn áp dụng, duy trì hệ thống ISO 9001:2015)

Tại buổi tập huấn, các đại biểu được ông Võ Hồng Vân - Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hướng dẫn và chia sẻ các nội dung như: Quán triệt tinh thần nội dung chỉ đạo của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc đẩy mạnh áp dụng duy trì và cải tiến áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước; giới thiệu về Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 5/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước; giới thiệu về TCVN ISO 9001; mục đích và yêu cầu của việc xây dựng dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015; các bước để xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 (xây dựng tài liệu, áp dụng tài liệu, công bố phù hợp, duy trì cải tiến áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng); hướng dẫn các đơn vị xây dựng kế hoạch duy trì và đánh giá nội bộ, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 và hướng dẫn các đơn vị hoàn thiện báo cáo kết quả thực hiện.

Bên cạnh đó, buổi tập huấn cũng dành thời gian để các đại biểu và chuyên gia trao đổi, giải đáp các thắc mắc liên quan đến việc xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng trong thời gian qua tại đơn vị.

Qua buổi tập huấn, các đại biểu đã nắm được những nội dung, ý nghĩa, mục đích, yêu cầu của việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015, giúp các đại biểu có thể áp dụng và vận hành có hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 trong việc giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời khắc phục những hạn chế trong quá trình duy trì, cải tiến tại đơn vị trong thời gian tới./.

Thanh An + Thành Lợi, Văn phòng UBND huyện