Xuất bản thông tin

null SỞ TƯ PHÁP: Tập huấn công tác xử lý vi phạm hành chính

Chi tiết bài viết Tin tức

SỞ TƯ PHÁP: Tập huấn công tác xử lý vi phạm hành chính

Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020; Kế hoạch số 22a/KH-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020; Kế hoạch số 884/KH-STP ngày 14 tháng 7 năm 2020 của Sở Tư pháp về việc tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xử lý vi phạm hành chính, theo dõi tình hình thi hành pháp luật, thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1.

Vừa qua, Sở Tư pháp phối hợp với Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác xử lý vi phạm hành chính, theo dõi tình hình thi hành pháp luật và nâng xếp hạng chi phí tuân thủ pháp luật chỉ số B1. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu UBND Tỉnh có 30 đại biểu là đại diện các sở, ban, ngành tỉnh; tại 12 điểm cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố là đại biểu cấp huyện, cấp xã (hơn 20 đại biểu/điểm cầu cấp huyện).

(Quang cảnh ông Nguyễn Thanh Tâm, Phó Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu khai mạc Hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Đồng Tháp)

Phát biểu tại Hội nghị tập huấn, ông Nguyễn Thanh Tâm, Phó Giám đốc Sở Tư pháp cho biết: Trong thời gian qua công tác xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thì hành pháp luật, chỉ số B1 trên địa bàn tỉnh đã được các cấp, các ngành quan tâm và thực hiện nghiêm túc. Từ đó, lập lại trật tự, kỷ cương, đưa pháp luật vào cuộc sống, góp phần ổn định an ninh trật tự xã hội và phát triển kinh tế của địa phương. Tuy nhiên, quá trình thực thi công vụ về công tác xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật, chỉ số B1 ở một số cơ quan, đơn vị, nhất là ở cơ sở vẫn còn những sai sót, hạn chế nhất định. Chính vì vậy, Hội nghị tập huấn sẽ giúp cho những người làm công tác xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật, chỉ số B1 nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng trong thực thi pháp luật, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trong từng lĩnh vực chuyên ngành trong thời gian tới.

Tham dự hội nghị tập huấn, các đại biểu được ông Lê Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp giới thiệu về các chuyên đề: Lập biên bản hành chính; xác định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính; cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Qua đó, ông Lê Thanh Bình và các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về khó khăn, vướng mắc trong quá trình áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

(Quang cảnh ông Lê Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Quản lý XLVPHC&TDTHPL, Bộ Tư pháp báo cáo tại Hội nghị)

Tại hội nghị, ông Phạm Ngọc Thắng, Trưởng phòng Theo dõi thi hành pháp luật, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp giới thiệu các chuyên đề: Kỹ năng, nghiệp vụ cơ bản trong hoạt động theo dõi thi hành pháp luật; đồng thời, giới thiệu những điểm mới của Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi thi hành pháp luật; Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; hướng dẫn nâng xếp hạng chi phí tuân thủ pháp luật chỉ số B1 theo Công văn số 1083/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 29 tháng 3 năm 2019 của Bộ Tư pháp.

(Quanh cảnh ông Phạm Ngọc Thắng, Trưởng phòng Theo dõi thi hành pháp luật, Cục Quản lý XLVPHC&TDTHPL, Bộ Tư pháp báo cáo tại Hội nghị)

Các đại biểu tham dự tập huấn được ông Phạm Ngọc Thắng hướng dẫn, giải đáp tháo gỡ kịp thời trong công tác dõi thi hành pháp luật, chỉ số B1 tại địa phương.

Thông qua Hội nghị này, các đại biểu được trang bị những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về pháp luật xử lý vi phạm hành chính nói chung và về xử phạt vi phạm hành chính nói riêng, cũng như những quy định về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, chỉ số B1, từ đó làm tốt nhiệm vụ công tác được giao tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình./.

                                                                   Công Khởi, Sở Tư pháp