Xuất bản thông tin

null HUYỆN CHÂU THÀNH: BHXH huyện tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính

Chi tiết bài viết Tin tức

HUYỆN CHÂU THÀNH: BHXH huyện tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính

Xác định cải cách thủ tục hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT). Trong thời gian qua, BHXH huyện Châu Thành tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan BHXH với các ngành liên quan và với đơn vị sử dụng lao động thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa huyện nhằm rút ngắn thời gian nộp bảo hiểm xã hội xuống còn 49 giờ/năm áp dụng trên địa bàn huyện.


(Quang cảnh công chức BHXH huyện hướng dẫn người dân thực hiện

 hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện)

Trong 03 tháng đầu năm BHXH huyện tiếp nhận 3.160 hồ sơ, trong đó nhận qua giao dịch điện tử là 2.153 hồ sơ, nhận tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả là 1.007 hồ sơ. Qua đó, đã giải quyết và chuyển trả 3.145 hồ sơ, trong đó trả qua dịch vụ Bưu chính 2.141 hồ sơ, trả trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả là 728 hồ sơ.

Để đạt được kết quả trên, BHXH huyện đã tập trung thực hiện các nội dung như: Công tác rà soát, bổ sung, công khai thủ tục hành chính liên quan đến giải quyết chế độ BHXH, BHYT cấp huyện được triển khai thực hiện thường xuyên, đã thay thế đơn giản hóa hồ sơ thủ tục từ 27 thủ tục xuống còn 25 thủ tục (chi trả các chế độ BHXH, BHYT; thu BHXH,  BHYT; cấp sổ BHXH, BHYT); tiếp tục đẩy mạnh giao dịch điện tử, hiện trên địa bàn huyện có tổng số 160 đơn vị thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử lĩnh vực thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, đạt 100% (trừ 06 đơn vị gửi văn bản xin nộp hồ sơ giấy do cơ sở thực hiện thuế khoán 01 năm chỉ phát sinh 01 lần); đồng thời, để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân cũng như bảo đảm quyền lợi cho trẻ em khi đi khám chữa bệnh, BHXH  huyện đã phối hợp với UBND xã, thị trấn thực hiện cấp thẻ BHYT  trẻ em dưới 06 tuổi liên thông với dữ liệu đăng ký khai sinh.

(Quang cảnh tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm VssID)

Bên cạnh đó, để kịp thời phổ biến rộng rãi ứng dụng VssID đến người tham gia BHXH, BHYT, BHXH huyện Châu Thành đã triển khai hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID - BHXH số, đẩy mạnh công tác thông tin, qua hệ thống phát thanh, phát tờ rơi, tờ bướm, tuyên truyền thông qua các cuộc họp, hội nghị, tuyên truyền tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của BHXH huyện. Tính đến hết tháng 3/2021, toàn huyện có 115 đơn vị đăng ký tài khoản ứng dụng VSSID với trên 2.000 người cài đặt.

Việc triển khai thực hiện các thủ tục hành chính lĩnh vực BHXH tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi cần giải quyết các vấn đề về BHXH, BHYT, góp phần thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn huyện nói chung và cải cách thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực BHXH nói riêng.

Cẩm Phượng - TTVHTT&TT huyện