Xuất bản thông tin

null SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ: Đào tạo nhận thức và đánh giá nội bộ Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ: Đào tạo nhận thức và đánh giá nội bộ Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 03 tháng 2 năm 2021 của Ủy ban nhân dân (UBND) Tỉnh áp dụng duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo TCVN ISO 9001:2015 trong các cơ quan hành chính Nhà nước.

Năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn Tỉnh diễn biến phức tạp, tuy nhiên với sự chủ động và thích nghi trong tình hình mới, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức lớp tập huấn Đào tạo nhận thức và đánh giá nội bộ Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015 bằng hình thức trực tuyến qua phần mềm Zoom cho hơn 400 học viên là lãnh đạo, thư ký ISO cùng công chức chuyên môn của 150 cơ quan, đơn vị hành chính trên địa bàn Tỉnh.

(Quang cảnh màn hình lớp tập huấn)

Mục đích của lớp tập huấn nhằm giúp cho các học viên hiểu, nắm bắt, cập nhật yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001 phiên bản 2015 để triển khai vào các nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị mình. Nội dung tập huấn cụ thể gồm: Quán triệt tinh thần chỉ đạo về cải cách hành chính của Lãnh đạo UBND Tỉnh; giới thiệu nhận thức về TCVN ISO 9001:2015; các bước cập nhật tài liệu hệ thống, cũng như các việc phải làm để duy trì hệ thống; hướng dẫn cách lập chương trình, kế hoạch đánh giá nội bộ,…

Trong quá trình tập huấn, các học viên được chia nhóm thảo luận và hoàn thành 02 bài tập nhận thức về hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2015; viết phiếu ghi chép đánh giá; báo cáo khắc phục sự không phù hợp và hành động khắc phục; bài kiểm tra cuối khóa. Đồng thời các học viên cũng được trao đổi, thảo luận với chuyên gia về việc duy trì HTQLCL, các bước và cách thức tiến hành đánh giá nội bộ tại cơ quan, đơn vị, giải đáp các thắc mắc liên quan đến việc xây dựng và áp dụng HTQLCL trong thời gian qua,…

 Thông qua lớp tập huấn, đã trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết giúp các đơn vị có thể áp dụng và vận hành có hiệu quả TCVN ISO 9001:2015 trong việc giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời khắc phục những hạn chế trong quá trình duy trì, cải tiến tại cơ quan, đơn vị trong thời gian tới./.

            Cẩm Tú,  Sở Khoa học và Công nghệ