Xuất bản thông tin

null HUYỆN THANH BÌNH: Tiếp tục mở rộng thực hiện thí điểm chuyển giao nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công

Chi tiết bài viết Tin tức

HUYỆN THANH BÌNH: Tiếp tục mở rộng thực hiện thí điểm chuyển giao nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công

Vừa qua, Bưu điện huyện Thanh Bình phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Bình Tấn tổ chức khánh thành Bộ phận Một cửa bố trí tại nhà làm việc của Bưu điện xã Bình Tấn tại địa chỉ: Ấp 1, xã Bình Tấn, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Đây cũng là xã thứ 4 trong Huyện hoạt động theo mô hình ghép này.

(Bộ phận Một cửa bố trí tại nhà làm việc của Bưu điện Văn hóa xã Bình Tấn)

Việc bố trí Bộ phận Một cửa về Bưu điện Văn hóa xã nhằm nâng cao hiệu quả tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho nhân dân xã Bình Tấn nói riêng và huyện Thanh Bình nói chung.

          Cũng như các xã Tân Thạnh, Tân Long và Bình Thành trước đây đã thực hiện, tại xã Bình Tấn nhân viên Bưu điện tham gia hỗ trợ công chức Tiếp nhận và Trả kết quả thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC cho người dân thuộc các lĩnh vực: Văn hóa và Thông tin; Lao động – Thương binh và Xã hội; Y tế; Giáo dục và Đào tạo. Ngoài ra, nhân viên Bưu điện Văn hóa xã còn hỗ trợ các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, nhận, gửi các TTHC liên thông, các TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích và các TTHC theo mô hình Hẹn giờ thực hiện các TTHC tại nhà người dân trên địa bàn; mô hình kết hợp dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích; mô hình công dân không viết gắn với dich vụ công trực tuyến trong giải quyết TTHC trên đia bàn xã,... Sau hơn 20 ngày hoạt động, Bộ phận Một cửa đã tiếp nhận và giải quyết được hơn 100 TTHC thuộc lĩnh vực quy định cho người dân đến yêu cầu giải quyết TTHC.

(Quang cảnh người dân đến yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính tại Bưu điện Văn hóa xã  Bình Tấn)

Việc mở rộng chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công cho Bưu điện Văn hóa xã thực hiện tại huyện Thanh Bình giai đoạn 3 (mở rộng) trong năm 2020 sẽ giúp cho các cơ quan hành chính Nhà nước giảm tải được công việc, giảm chi đầu tư cơ sở vật chất, khai thác hiệu quả mạng bưu chính công cộng do Nhà nước đầu tư mà còn đẩy mạnh xã hội hoá các dịch vụ hành chính công, mang lại lợi ích, tạo thuận lợi nhiều hơn nữa cho người dân, tổ chức thụ hưởng các dịch vụ hành chính công theo hướng văn minh, hiện đại, giúp cho công dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí đi lại; hạn chế nhũng nhiễu, tiêu cực và các chi phí ngoài quy định khi thực hiện các thủ tục hành chính. Từ đó, nâng cao mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính của xã Bình Tấn nói riêng và huyện Thanh Bình nói chung ngày một tốt hơn./.

Trung Quân, Phòng Nội vụ huyện Thanh Bình