Xuất bản thông tin

null HUYỆN CHÂU THÀNH: Giữ vững vị trí thứ nhất về Chỉ số cải cách hành chính của các địa phương trên địa bàn Tỉnh năm 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

HUYỆN CHÂU THÀNH: Giữ vững vị trí thứ nhất về Chỉ số cải cách hành chính của các địa phương trên địa bàn Tỉnh năm 2021

Vừa qua, Ủy ban nhân dân Tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến Công bố kết quả đánh giá Chỉ số CCHC, Chỉ số hài lòng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính tỉnh Đồng Tháp năm 2022. Tại hội nghị, đã công bố Quyết định số Quyết định số 231/QĐ-UBND-HC ngày 17 tháng 03 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc phê duyệt và công bố Chỉ số đánh giá cải cách hành chính năm 2021 của các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. Theo đó, huyện Châu Thành tiếp tục giữ vị trí thứ nhất về Chỉ số cải cách hành chính, với tổng số điểm đạt được là 88,68 điểm, tăng 0,02 điểm so với năm 2020.

Với kết quả đã đạt được trong năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành tiếp tục quyết tâm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong năm 2022, đặc biệt tiếp tục đẩy mạnh công tác chỉ đạo, điều hành, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn Huyện. Cụ thể:

Về công tác chỉ đạo, điều hành, Ủy ban nhân dân (UBND) Huyện đã ban hành các kế hoạch trong năm 2022 như: Kế hoạch cải cách hành chính, Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính; Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính; Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính; Kế hoạch kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính;…. và nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành công tác CCHC trên địa bàn Huyện. Đồng thời, Chủ tịch UBND Huyện đã ban hành Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2022 về việc công bố kết quả Chỉ số đánh giá cải cách hành chính năm 2021 của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Huyện và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn Huyện.

Về công tác tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn Huyện, UBND Huyện đã xây dựng chuyên mục cải cách hành chính trên sóng phát thanh vào ngày thứ Tư hằng tuần; thường xuyên cập nhật các tin, bài viết, thông tin về công tác cải cách hành chính trên Trang Thông tin điện tử Huyện; chỉ đạo các cơ quan, địa phương thường xuyên viết các tin, bài về công tác cải cách hành chính gửi về Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử cải cách hành chính Tỉnh xét duyệt và đăng tin. Ngoài ra, tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Huyện, cấp xã có cử công chức tuyên truyền hỗ trợ người dân thực hiện hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và dịch vụ Bưu chính công ích.

(Quang cảnh ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh tặng cờ cho các đơn vị dẫn đầu)

Tiếp tục duy trì thực hiện các mô hình, cách làm hay trong công tác cải cách hành chính trên địa bàn Huyện như: Mô hình "Hỗ trợ tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngoài giờ hành chính" của UBND xã Tân Phú; mô hình "Hướng dẫn thủ tục hành chính, cấp bản sao các giấy tờ liên quan đến lĩnh vực hộ tịch cho người dân qua tài khoản Zalo thuộc thẩm quyền giải quyết" của UBND thị trấn Cái Tàu Hạ; mô hình "Tiếp nhận thủ tục hành chính tại ấp và trả kết quả tại nhà" của UBND xã An Nhơn; mô hình Xây dựng sổ tay "Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3" của UBND xã An Phú Thuận; mô hình "Cấp bản sao chứng thực giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo, giấy chứng nhận khuyết tật và trả kết quả tại nhà cho người dân trên địa bàn thị trấn Cái Tàu Hạ" của UBND thị trấn Cái Tàu Hạ; mô hình "Tiếp nhận và Trả kết quả tại nhà thủ tục hành chính liên thông về đăng ký khai tử, kết hợp trao thư chia buồn - xoá đăng ký thường trú - mai táng phí (nếu có) cho người dân trên địa bàn thị trấn Cái Tàu Hạ" của UBND thị trấn Cái Tàu Hạ; mô hình "Đăng ký hộ tịch lưu động, trả kết quả tại nhà và tuyên truyền nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn xã An Phú Thuận" của UBND xã An Phú Thuận.

Đồng thời, UBND Huyện thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, địa phương tiếp tục đề ra các mô hình, sáng kiến, giải pháp mới trong giải quyết thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong quan hệ thực hiện giải quyết thủ tục hành chính.

Thời gian tới, UBND huyện Châu Thành sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhằm tiếp tục duy trì tốp đầu về Chỉ số cải cách hành chính trong nhóm xếp hạng huyện, thành phố trên địa bàn Tỉnh./.

Thành Lợi, Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND Huyện