Xuất bản thông tin

null HUYỆN HỒNG NGỰ: Hiểu dân để đồng hành, gần dân để sẻ chia, nghe dân để hành động

Chi tiết bài viết Tin tức

HUYỆN HỒNG NGỰ: Hiểu dân để đồng hành, gần dân để sẻ chia, nghe dân để hành động

Ngày 07 tháng 10 năm 2021, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Hồng Ngự ban hành Quyết định số 11578/QĐ-UBND về kế hoạch thực hiện các mô hình cải cách hành chính với mục tiêu xây dựng chính quyền thân thiện, phục vụ Nhân dân trên địa bàn huyện Hồng Ngự giai đoạn 2021 - 2026.

 

(Ảnh minh họa)

Theo đó, huyện Hồng Ngự xác định xây dựng chính quyền phục vụ, của dân, do dân và vì dân; nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công theo hướng hiện đại, nhanh chóng, thuận tiện, với phương châm: "Hiểu dân để đồng hành, gần dân để sẻ chia, nghe dân để hành động"; cải thiện, nâng cao chất lượng, hiệu quả Chỉ số quản trị và hành chính công (PAPI), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện (DDCI), Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS)…; tạo dựng và nâng cao hình ảnh chính quyền thân thiện trong nhận thức của người dân; xây dựng và duy trì môi trường lành mạnh, thuận lợi để phát triển doanh nghiệp, kinh tế - xã hội trên địa bàn Huyện.

Giai đoạn 2021 - 2026, huyện Hồng Ngự tiếp tục thực hiện các mô hình cải cách hành chính của Tỉnh đã triển khai và các mô hình của Huyện triển khai thực hiện thời gian qua như: Ngày thứ Bảy vì dân; Giải quyết thủ tục hành chính lưu động; Tiếp nhận thủ tục hành chính cấp huyện tại cấp xã; Zalo an ninh gắn với giải quyết thủ tục hành chính; Cấp giấy chứng nhận tại nhà thuộc lĩnh vực công thương.

Chủ tịch UBND huyện Hồng Ngự yêu cầu các đơn vị, địa phương hằng năm có ít nhất 01 mô hình, cách làm hay trên các lĩnh vực, nhiệm vụ cải cách hành chính và giao Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương rà soát, đánh giá và xác định cụ thể những mô hình đang hoạt động có hiệu quả tham mưu Chủ tịch UBND Huyện chỉ đạo nhân rộng áp dụng cho toàn huyện.

Xem Quyết định tại đây./.

Trần Mỹ - Phòng Nội vụ huyện Hồng Ngự