Xuất bản thông tin

null UBND TỈNH ĐỒNG THÁP: Công bố Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi, tuyển sinh

Chi tiết bài viết Tin tức

UBND TỈNH ĐỒNG THÁP: Công bố Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi, tuyển sinh

Ngày 21 tháng 5 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Quyết định số 594/QĐ-UBND-HC ngày về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

 

Description: Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo; quy chế thi, tuyển sinh; hệ thống văn bằng chứng chỉ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội

(Ảnh minh họa)

Theo đó, gồm 4 thủ tục: (1) Đăng ký xét tuyển học theo chế độ cử tuyển; (2) đăng ký dự thi Tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển vào đại học, cao đẳng;(3) đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông; (4) phúc khảo bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Trong đó, có thủ tục đăng ký xét tuyển học theo chế độ cử tuyển có thể nộp trực tuyến tại website cổng Dịch vụ công của tỉnh Đồng Tháp: http://dichvucong.dongthap.gov.vn.

Mời xem quyết định và danh mục thủ tục tại đây./.

Huỳnh Minh Mẫn, Sở Giáo dục và Đào tạo