Xuất bản thông tin

null SỞ NGOẠI VỤ: Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

SỞ NGOẠI VỤ: Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021

Thực hiện Quyết định số 176/QĐ-SNGV ngày 23 tháng 6 năm 2021 của Sở Ngoại vụ về việc kiểm tra nội bộ về cải cách hành chính. Vừa qua, Tổ kiểm tra cải cách hành chính Sở Ngoại vụ đã tiến hành kiểm tra các phòng chuyên môn thuộc Sở.

Nội dung kiểm tra xoay quanh các vấn đề như: Việc thực hiện giờ giấc làm việc theo quy định; tình hình giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; tình hình thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hoá hành chính.

(Quang cảnh Tổ kiểm tra cải cách hành chính tiến hành kiểm tra Phòng Quản lý Biên giới và Hợp tác Quốc tế)

 Qua kiểm tra, Tổ kiểm tra đánh giá chung hầu hết công chức các phòng đa số thực hiện giờ giấc làm việc đúng theo quy định, thực hiện đúng nội quy cơ quan; công tác tiếp nhận và trả kết quả một cửa, một cửa liên thông thực hiện tốt; kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 100% hồ sơ trả kết quả sớm và đúng hạn; không có phản ánh hay kiến nghị của tổ chức hay cá nhân về thủ tục hành chính của Sở; cán bộ, công chức của cơ quan sử dụng thành thạo công nghệ thông tin trong quá trình giải quyết công việc;…Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế như: Trên phần mềm một cửa còn hồ sơ trễ hạn do lỗi hệ thống và kết thúc hồ sơ trễ; số hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích phát sinh quá ít, chiếm 07% trên tổng hồ sơ tiếp nhận; một số công chức còn đi trễ; chưa thực hiện việc gửi tin về Ban Biên tập Trang Thông tin Cải cách hành chính của Tỉnh.

Kết thúc đợt kiểm tra, Tổ kiểm tra đã báo cáo Giám đốc Sở những ưu điểm, khuyết điểm và hạn chế, đồng thời đề xuất Giám đốc Sở một số kiến nghị nhằm phát huy những ưu điểm và khắc phục những hạn chế trong thời gian tới. Phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính trong 06 tháng cuối năm 2021./.

Ngọc Sang, Sở Ngoại vụ