Xuất bản thông tin

null THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ: Kiểm tra công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022

Chi tiết bài viết Tin tức

THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ: Kiểm tra công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022

Để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính, góp phần nâng cao sự hài lòng của người dân, nâng cao chỉ số đánh giá cải cách hành chính thành phố Hồng Ngự; thực hiện Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính năm 2022, từ ngày 19/5 đến ngày 01/6/2022, Tổ kiểm tra cải cách hành chính thành phố Hồng Ngự do lãnh đạo Phòng Nội vụ làm Tổ trưởng cùng các cơ quan chuyên môn liên quan đã tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2022 tại Ủy ban nhân dân 07 xã, phường trên địa bàn Thành phố.

Quang cảnh kiểm tra tại phường An Lộc

Qua kiểm tra, hầu hết các xã, phường đều quan tâm thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; các kế hoạch liên quan đến công tác cải cách hành chính đều được ban hành đầy đủ, kịp thời, đúng quy định; triển khai thực hiện có hiệu quả các mô hình cải cách hành chính; thường xuyên rà soát, đề xuất đơn giản hóa thủ tục hành chính; các thủ tục hành chính được cập nhật, niêm yết kịp thời, đúng quy định tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của người dâncủa Tổng đài thông tin dịch vụ công 1022; có tổ chức khảo sát sự hài lòng của người dân; tuyên truyền, hướng dẫn người dân giải quyết thủ tục hành chính qua Mô hình tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tận nhà qua dịch vụ bưu chính công ích; tỷ lệ tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đạt khá cao và qua dịch vụ bưu chính công ích đạt ở mức trung bình; hầu hết các văn bản trên phần mềm Idesk đều có ký số 2 lớp theo quy định, tỷ lệ ký số đạt từ 95% trở lên. Bên cạnh đó, chất lượng cán bộ, công chức được nâng lên đáng kể, 100% cán bộ, công chức tại các xã, phường đều đạt chuẩn và được bố trí đúng số lượng quy định; phần lớn các xã, phường thực hiện giải quyết thủ tục hành chính đúng thẩm quyền và thời gian quy định; có lập sổ theo dõi và kiểm soát tốt quy trình giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính; thực hiện tốt cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm kinh phí quản lý hành chính, có công khai ngân sách, xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ và thực hành tiết kiệm, chi tăng thu nhập cho cán bộ, công chức theo quy định. Ngoài ra, các xã, phường cũng thường xuyên tự kiểm tra, chấn chỉnh, khắc phục các hạn chế, khuyết điểm theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố.

Các thành viên Tổ kiểm tra cải cách hành chính Thành phố trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn, giải đáp các khó khăn, vướng mắc của các xã, phường; bên cạnh đó cũng đã chỉ ra và đề nghị các xã, phường khắc phục một số hạn chế như sau: Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường tuy có quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính nhưng có lúc, có nơi chưa thật sự quyết liệt; các kế hoạch, kế hoạch thành phần liên quan đến công tác cải cách hành chính tuy có ban hành nhưng còn sơ sài, một số nội dung chưa đúng thẩm quyền; sổ theo dõi hồ sơ thủ tục hành chính ghi thiếu thông tin; các công chức có lập hồ sơ công việc nhưng còn chưa hoàn chỉnh, vẫn còn một vài công chức chưa lập hồ sơ công việc trên giấy và trên idesk theo quy định; hầu hết các xã, phường đều lúng túng, khó khăn trong công tác xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch rà soát, đề xuất đơn giản hóa thủ tục hành chính,… Trên cơ sở báo cáo kết quả kiểm tra của Tổ kiểm tra, Ủy ban nhân dân thành phố Hồng Ngư sẽ chỉ đạo khắc phục để đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính trên địa bàn, góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính của cơ quan hành chính trên địa bàn thành phố Hồng Ngự./.

Khưu Lực, Phòng Nội vụ thành phố Hồng Ngự