Xuất bản thông tin

null HUYỆN TÂN HỒNG: Kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn huyện năm 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

HUYỆN TÂN HỒNG: Kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn huyện năm 2021

Sáng ngày 24 tháng 11 năm 2021, Tổ kiểm tra chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính huyện Tân Hồng (Tổ kiểm tra) gồm đại diện các đơn vị: Phòng Nội vụ, Thanh Tra Huyện và Phòng Văn hoá và Thông tin Huyện tiếp tục tiến hành kiểm tra đột xuất các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân (UBND) Huyện; UBND các xã, thị trấn; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã; cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách làm việc trong cơ quan, đơn vị ngành Huyện và các xã, thị trấn.

(Quang cảnh: Tổ Kiểm tra trao đổi với đơn vị được kiểm tra)

Qua kiểm tra, Tổ kiểm tra ghi nhận tại thời điểm kiểm tra, đa số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chấp hành tốt thời gian làm việc, đeo thẻ công chức đầy đủ khi làm việc, những người vắng mặt đều có lý do chính đáng.

Trước đó, Tổ kiểm tra đã kiểm tra đối với 04 đơn vị gồm: Phòng Tư pháp; Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp; UBND xã Tân Công Chí và UBND thị trấn Sa Rài. Qua kiểm tra, cán bộ, công chức, viên chức chấp hành tốt chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc chấp hành nghiêm trong giờ làm việc hành chính tại Công văn số 70/UBND-HC ngày 07 tháng 7 năm 2021. Ngoài ra, Tổ đã kiểm tra tại một số quán cà phê và quán ăn uống trên địa bàn, không phát hiện cán bộ, công chức, viên chức có mặt tại các địa điểm được kiểm tra.

Mục đích của đợt kiểm tra nhằm nâng cao trách nhiệm, tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, thực hiện nghiêm việc chấp hành giờ làm việc hành chính tại địa phương. Qua đó, phát hiện, kiến nghị, đề xuất chấn chỉnh những thiếu sót, khuyết điểm và xử lý nghiêm những trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách làm việc trong cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân Huyện, các xã, thị trấn vi phạm kỷ luật, pháp luật trong thực thi công vụ, chấp hành không nghiêm trong giờ làm việc hành chính; gây khó khăn, phiền hà, sách nhiễu, để tổ chức, công dân chờ đợi trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tiếp công dân./.

Kim Lệ, Trung tâm Văn hoá - Th thao và Truyền thanh Huyện