Xuất bản thông tin

null SỞ TÀI CHÍNH: Tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá tài sản Nhà nước

Chi tiết bài viết Tin tức

SỞ TÀI CHÍNH: Tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá tài sản Nhà nước

Thực hiện Luật Giá và Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá.

Vừa qua, Sở Tài chính tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá tài sản cho các cơ quan hành chính Nhà nước, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Đến dự và phát biểu khai mạc có ông Nguyễn Văn Cả, Phó Giám đốc Sở Tài chính, cùng 155 đại biểu là Thủ trưởng và kế toán các cơ quan, đơn vị, địa phương tham dự.

(Quang cảnh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thẩm định giá tài sản Nhà nước)

Theo đó, khi thành lập Hội đồng thẩm định giá phục vụ cho mục đích mua bán, thanh lý, cho thuê hoặc đi thuê tài sản phục vụ cho hoạt động cơ quan hành chính Nhà nước, theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản cũng như định giá tài sản kê biên phục vụ thi hành án dân sự, định giá tài sản trong tố tụng hình sự,... đòi hỏi Hội đồng thẩm định giá phải có ít nhất một thành viên đã qua đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá theo quy định của Bộ Tài chính và được Bộ Tài chính cấp chứng chỉ hoặc đã có bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học, sau đại học chuyên ngành vật giá, thẩm định giá.

Kết thúc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá tài sản Nhà nước giúp Thủ trưởng, kế toán trong các cơ quan hành chính Nhà nước am hiểu về tiêu chuẩn, điều kiện chuyên môn, nghiệp vụ để tham gia Hội đồng thẩm định giá tài sản Nhà nước theo quy định của Bộ Tài chính./.   

Kim Dung, Văn phòng Sở Tài chính