Xuất bản thông tin

null HUYỆN THANH BÌNH: Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

HUYỆN THANH BÌNH: Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 211/KH-UBND ngày 30 ngày 12 năm 2019 về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020.

Vừa qua, Đoàn kiểm tra liên ngành về công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, công nghệ thông tin huyện Thanh Bình (gọi tắt là Đoàn kiểm tra) do ông Trần Văn Nam, Phó Trưởng phòng Phòng Nội vụ huyện làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) và kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) đối với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hôi và Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện.

(Quang cảnh kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thanh Bình)

Nội dung kiểm tra bao gồm: Việc thực hiện công tác kiểm soát TTHC; tình hình giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông. Việc ban hành và triển khai kế hoạch CCHC và công tác thông tin tuyên truyền về CCHC tại cơ quan, đơn vị. Thực hiện theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 tại cơ quan hành chính nhà nước và công tác ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng phần mềm chuyên ngành, một cửa điện tử, bưu chính công ích,...

Qua kiểm tra các hồ sơ liên quan cho thấy, các bộ phận chuyên môn Phòng Lao động - Thương binh và Xã hôi và Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện đã thực hiện tốt việc tiếp nhận và giải quyết TTHC cho các tổ chức, công dân đúng quy trình; công tác niêm yết công khai các TTHC được thực hiện đầy đủ, kịp thời và có mở sổ theo dõi, lưu trữ hồ sơ, sổ sách đúng theo quy định; đồng thời, thực hiện tốt phần mềm quản lý văn bản, chữ ký số, phần mền một cửa điện tử.

(Quang cảnh kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Thanh Bình)

Đoàn kiểm tra đánh giá cao kết quả thực hiện của 02 đơn vị, đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy những ưu điểm, tập trung khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong thời gian sớm nhất. Cụ thể như: Cần niêm yết các danh mục theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP; bổ sung báo cáo rà soát TTHC; đề nghị Phòng Lao động - Thương binh và Xã hôi, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện tham mưu UBND huyện ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng đúng theo quy định hiện hành trong thời gian tới./.

Nguyễn Trung Quân - Công chức phòng Nội vụ huyện Thanh Bình