Xuất bản thông tin

null HUYỆN CAO LÃNH: Tập huấn phần mềm Idesk trong ngành giáo dục

Chi tiết bài viết Tin tức

HUYỆN CAO LÃNH: Tập huấn phần mềm Idesk trong ngành giáo dục

Sáng ngày 10 tháng 9 năm 2020, Phòng Văn hóa thông tin huyện Cao Lãnh phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện tổ chức lớp tập huấn sử dụng phần mềm quản lý văn bản điều hành (iDesk) cho 71 đơn vị trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện và các cá nhân liên quan.

(Quang cảnh hội nghị tập huấn phần mềm iDesktrong hệ thống ngành giáo dục)

Tại lớp tập huấn, các học viên được phổ biến các kiến thức về chữ ký số và hướng dẫn cài đặt, sử dụng phần mềm chữ ký số trên phầm mềm quản lý văn bản Idesk. Theo đó, các học viên được tìm hiểu, thực hành và giải đáp một số thắc mắc về cấu hình hệ thống của phần mềm; ký số tài liệu PDF; xác thực chữ ký trên tài liệu PDF,…

Lớp tập huấn nhằm đẩy mạnh ứng dụng chứng thực điện tử và chữ ký số chuyên dùng trong việc trao đổi văn bản điện tử và các giao dịch điện tử trên môi trường mạng nhằm bảo đảm an toàn, bảo mật, thông tin điện tử được xác thực và có giá trị pháp lý, từ đó thúc đẩy hoạt động trao đổi văn bản điện tử trong các cơ quan nhà nước. Cấp chứng thư số cho tổ chức và cá nhân bao gồm: Lãnh đạo, văn thư, kế toán và các chức danh khác của các đơn vị trường học để triển khai văn bản điện tử và các ứng dụng khác.

Qua đó, từng bước thực hiện mục tiêu xây dựng thành công chính quyền điện tử, góp phần hiện đại hóa, minh bạch hóa nền hành chính, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng trong thời gian tới./.

Minh Tâm, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện Cao Lãnh