Xuất bản thông tin

null SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG: Tập huấn sử dụng phần mềm QLVB điều hành cho viên chức BQL dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Tỉnh

Chi tiết bài viết Tin tức

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG: Tập huấn sử dụng phần mềm QLVB điều hành cho viên chức BQL dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Tỉnh

Vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị tập huấn sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành (iDesk), có gần 30 viên chức của đơn vị tham dự.

Tại Hội nghị tập huấn, các viên chức được phổ biến các kiến thức về chữ ký số và hướng dẫn cài đặt, sử dụng phần mềm chữ ký số trên phần mềm quản lý văn bản và điều hành (idesk); thực hành và giải đáp một số thắc mắc về cấu hình hệ thống của phần mềm; ký số tài liệu PDF; xác thực chữ ký trên tài liệu PDF,…

(Quang cảnh hội nghị tập huấn phần mềm iDesk)

Qua Hội nghị tập huấn nhằm đẩy mạnh ứng dụng chứng thực điện tử và chữ ký số chuyên dùng trong việc trao đổi văn bản điện tử và các giao dịch điện tử trên môi trường mạng, bảo đảm an toàn, bảo mật, thông tin điện tử được xác thực và có giá trị pháp lý, thúc đẩy hoạt động trao đổi văn bản điện tử trong các cơ quan.

Trước đó, vào tháng 01/2021, Sở Thông tin và Truyền thông cũng đã tổ chức Hội nghị tập huấn sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành (iDesk) cho 25 cán bộ, công chức Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh về phần mềm quản lý văn bản điều hành (iDesk) và chữ ký số điện tử./.

 Quốc Cường - Sở Thông tin và Truyền thông