Xuất bản thông tin

null Tân Hồng hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3

Chi tiết bài viết Tin tức

Tân Hồng hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3

Thực hiện Kế hoạch số 161/KH-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Tân Hồng về việc triển khai thực hiện hỗ trợ, hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3 trên địa bàn huyện Tân Hồng.

Vừa qua, Ủy ban nhân dân huyện Tân Hồng thành lập Đội Thanh niên tình nguyện hỗ trợ, hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3 trên địa bàn huyện Tân Hồng. Theo đó, chia thành 02 Tổ đến Ủy ban nhân dân các xã Thông Bình, Tân Hộ Cơ, Tân Thành A và Bình Phú trực tiếp hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3.

(Quang cảnh hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3 tại Bộ phận Tiếp nhân và Trả kết quả UBND cấp xã)

          Tại đây, Đội thanh niên tình nguyện hướng dẫn người dân tạo tài khoản Email; cách tạo 01 tài khoản công dân; các bước để nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3. Bên cạnh, còn lồng ghép tuyên truyền Tổng đài Thông tin dịch vụ công Đồng Tháp 1022 và dịch vụ Bưu chính công ích,...

Qua hướng dẫn, nhằm giúp cho người dân, doanh nghiệp trong việc thực hiện nộp hồ sơ thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, giảm bớt chi phí và thời gian đi lại khi có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính. Từ đó, giúp người dân ứng dụng công nghệ thông tin trong quan hệ giải quyết thủ tục hành chính mức độ 3, đồng thời nâng cao số lượng hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm một cửa điện tử cấp huyện./.

Kim Lệ, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện Tân Hồng