Xuất bản thông tin

null SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN: Tiếp tục duy trì các mô hình hay trong công tác cải cách hành chính

Chi tiết bài viết Tin tức

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN: Tiếp tục duy trì các mô hình hay trong công tác cải cách hành chính

Nhằm cải thiện và nâng cao chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2022, ngay từ đầu năm Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xác định công tác CCHC là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Ngành. Thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Tỉnh, Sở đã ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành về cải cách hành chính như: Kế hoạch CCHC năm 2022, Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC năm 2022, Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) và truyền thông về hoạt động kiểm soát TTHC,…

Với 16 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác CCHC năm 2022, Quý I năm 2022, Sở đã thực hiện được 04/16 nhiệm vụ (đạt tỷ lệ 25% so với các nhiệm vụ đề ra). Đồng thời, Sở đã tăng cường tuyên truyền về công tác CCHC bằng nhiều hình thức như: Phân công công chức hướng dẫn người dân tạo tài khoản để nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; phát tờ rơi, phát clip hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến, nhận trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích, qua mô hình hẹn giờ tại nhà người dân; tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung hoạt động của Tổng đài 1022 tỉnh Đồng Tháp,…. Nhằm trang bị kiến thức về công tác CCHC cho công chức, viên chức trong toàn ngành, Sở đã đăng tải các bản tin, bài viết có liên quan đến công tác CCHC và cập nhật bản tin CCHC của Chính phủ trên Trang Thông tin điện tử của Ngành.

Tiếp tục duy trì thực hiện các mô hình trong công tác CCHC như: Hướng dẫn cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất triển khai xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn thuộc lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật theo Quyết định số 3075/QĐ-BNN-QLCL ngày 20 tháng 7 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; hướng dẫn các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thực phẩm nông, thủy sản nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối với thủ tục thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định tại Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại địa chỉ http://www.dichvucong.dongthap.gov.vn, đồng thời hướng dẫn chuẩn bị cơ sở vật chất trong việc thẩm định trực tuyến tại cơ sở.

Kết quả giải quyết TTHC trong quý I năm 2022: Tổng số hồ sơ tiếp nhận là 355 hồ sơ, trong đó nhận hồ sơ trực tuyến là 80 hồ sơ, trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính là 275 hồ sơ; số lượng hồ sơ đã giải quyết là 371 hồ sơ, trong đó, giải quyết trước hạn là 345 hồ sơ (đạt tỷ lệ 85,2%), đúng hạn là 26 hồ sơ (đạt tỷ lệ 6,4%), không có hồ sơ trễ hạn.

Thời gian tới, Sở tiếp tục thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ CCHC đã đề ra theo Kế hoạch CCHC năm 2022 của Sở; tăng cường hỗ trợ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong việc nộp hồ sơ và giải quyết TTHC bằng hình thức trực tuyến; cập nhật TTHC căn cứ vào các Quyết định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, dự thảo Quyết định trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh công bố;…./.

Tuyết Loan, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn