Xuất bản thông tin

null SỞ XÂY DỰNG: Tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

Chi tiết bài viết Tin tức

SỞ XÂY DỰNG: Tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

Nhằm tiếp tục khuyến khích tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. Vừa qua, Sở Xây dựng tổ chức đợt phát động tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cho tổ chức, cá nhân bằng hình thức hỗ trợ trực tiếp và phát tờ rơi.

 

(Quang cảnh công chức tiếp nhận và trả kết quả hướng dẫn và giới thiệu tờ rơi về sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3)

Theo đó, đợt phát động tuyên truyền được thực hiện trong hai tuần (từ ngày 01 tháng 11 năm 2020 đến ngày 15 tháng 11 năm 2020). Hằng ngày, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết của Sở Xây dựng tại Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công tỉnh thực hiện hỗ trợ trực tiếp hướng dẫn cách sử dụng dịch vụ công trực tuyến để tổ chức, cá nhân biết và khai thác sử dụng tại địa chỉ https://dichvucong.dongthap.gov.vn. Đồng thời, Chi đoàn cơ sở Sở Xây dựng đã cử một số đoàn viên tổ chức phát tờ rơi, giới thiệu và hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến đối với tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Cao Lãnh.

(Quang cảnh đoàn viên tham gia phát tờ rơi và giới thiệu sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3)

Nội dung tờ rơi hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến bao gồm 06 bước về thực hiện nộp hồ sơ thủ tục hành chính, cụ thể: (1) Tổ chức, cá nhân truy cập vào Trang dịch vụ công trực tuyến tỉnh Đồng Tháp tại địa chỉ https://dichvucong.dongthap.gov.vn; (2) thực hiện thao tác đăng nhập hoặc đăng ký (nếu chưa có tài khoản); (3) chọn thủ tục hành chính để thực hiện nộp hồ sơ; (4) thực hiện nộp hồ sơ thủ tục hành chính; (5) cung cấp đầy đủ thông tin và đính kèm file theo yêu cầu của thủ tục hành chính; (6) nộp hồ sơ. Ngoài ra, tại góc phải của tờ rơi có mã QR để tổ chức, cá nhân sử dụng điện thoại thông minh quét và xem chi tiết việc hướng dẫn sử dụng.

(Hình ảnh tờ rơi về hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3)

Kết thúc đợt tuyên truyền, đã tổ chức hướng dẫn và phát được 150 tờ rơi cho các tổ chức, cá nhân lĩnh vực xây dựng, góp phần nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công, tạo sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước./.

Trung Hiếu, Văn phòng Sở Xây dựng