Xuất bản thông tin

null SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG: Hội nghị trực tuyến tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực thông tin và truyền thông năm 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG: Hội nghị trực tuyến tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực thông tin và truyền thông năm 2021

Vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị trực tuyến tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật và nghiệp vụ công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành thông tin và truyền thông năm 2021 cho Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông; các thành viên Đoàn kiểm tra liên ngành về phòng, chống in lậu Tỉnh (Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường Tỉnh, Phòng Thông tin Báo chí Xuất bản Sở Thông tin và Truyền thông,..)  và 12 điểm cầu tại 12 huyện, thành phố gồm: Công chức Đội kiểm tra liên ngành Văn hóa xã hội, công chức phòng Văn hóa và Thông tin, công chức Văn hóa xã của 12 huyện, thành phố trên địa bàn Tỉnh.

 

Hội nghị đã triển khai các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động quản lý Nhà nước và hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực thông tin và truyền thông, như: Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản, Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Luật Báo chí năm 2016. Đồng thời, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện thực tế tại địa phương.

(Quang cảnh tại điểm cầu Sở Thông tin và Truyền thông)

Thông qua Hội nghị, đồng chí Lê Thị Thanh Trúc - Chánh Thanh tra Sở đã cung cấp, hướng dẫn nghiệp vụ, kỹ năng, kinh nghiệm kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực thông tin và truyền thông giúp nâng cao nghiệp vụ cho công chức của các huyện, thành phố trong công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính, bảo đảm thực hiện đúng quy định pháp luật và vận dụng các văn bản liên quan một cách hiệu quả./.

                                                                        Quốc Cường, Sở Thông tin và Truyền thông