Xuất bản thông tin

null HUYỆN TÂN HỒNG: Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 tăng 3,59% so với năm 2019

Chi tiết bài viết Tin tức

HUYỆN TÂN HỒNG: Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 tăng 3,59% so với năm 2019

Vừa qua, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Tân Hồng triển khai kế hoạch cải thiện chỉ số hài lòng và chỉ số cải cách hành chính năm 2021. Ông Mai Văn Siêng, Chủ tịch UBND huyện Tân Hồng chủ trì Hội nghị.

 

(Quang cảnh Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại Hội nghị)

Theo đánh giá, năm 2020 chỉ số cải cách hành chính của huyện tăng so với năm 2019 là 3,59%, tuy nhiên thứ hạng vẫn 11/12 huyện, thành phố. Trên cơ sở đó, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch cải thiện chỉ số hài lòng và chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn huyện năm 2021.

Theo đó, huyện đề ra các nội dung nhằm cải thiện chỉ số và thứ hạng trong năm 2021, cụ thể: 100% thủ tục hành chính (TTHC) được cập nhật kịp thời, công khai đầy đủ, đúng quy định; hoàn thành 100% nhiệm vụ được UBND, Chủ tịch UBND Tỉnh giao bảo đảm chất lượng, hiệu quả và đúng thời gian quy định; có 98% trở lên số hồ sơ TTHC trong năm thuộc cấp huyện và cấp xã được giải quyết và trả kết quả đúng, trước hẹn; từ 60% số TTHC được công khai trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 có phát sinh hồ sơ nộp trực tuyến; từ 50% trở lên hồ sơ TTHC phát sinh nộp trực tuyến mức độ 3 phải xử lý trực tuyến mức độ 3 và từ 15% trở lên hồ sơ TTHC phát sinh nộp trực tuyến mức độ 4 phải xử lý trực tuyến mức độ 4; hoàn thành đạt 100% nhiệm vụ theo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đề ra; hoàn thành 100% nhiệm vụ kiểm soát TTHC theo kế hoạch;…

Tại hội nghị, ông Mai Văn Siêng, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch; kịp thời biểu dương những điển hình tiên tiến, hiệu quả thực hiện CCHC ở các phòng, ban, ngành và các xã, thị trấn. Đồng thời, đối với những hạn chế của các xã, thị trấn qua công tác kiểm tra CCHC quý I/2021 mà huyện đã có kết luận, yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tiếp tục quan tâm chỉ đạo, điều hành thực hiện công tác CCHC của đơn vị; rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền; tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân đúng thành phần, trình tự theo quy định; thống kê chính xác số TTHC thuộc thẩm quyền, số TTHC công khai trực tuyến mức độ 4, số hồ sơ tiếp nhận trực tuyến, qua dịch vụ bưu chính công ích..., qua đó nhằm góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý và điều hành thực hiện nhiệm vụ tại địa phương./.

Kim Lệ, Trung tâm VH - TT và TT huyện