Xuất bản thông tin

null SỞ TÀI CHÍNH: Tổ chức tập huấn phần mềm quản lý và khai thác báo cáo ngân sáchTin tức

Chi tiết bài viết Tin tức

SỞ TÀI CHÍNH: Tổ chức tập huấn phần mềm quản lý và khai thác báo cáo ngân sáchTin tức

Nhằm hỗ trợ cho các đơn vị trong công tác điều hành và quyết toán ngân sách hàng năm theo quy định về tổng hợp báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán. Sở Tài chính phối hợp với Trung tâm chuyển giao công nghệ và hỗ trợ kỹ thuật - Cục Tin học và thống kê Tài chính - Bộ Tài chính tổ chức lớp đào tạo, khai thác, sử dụng phần mềm Quản lý và khai thác báo cáo ngân sách cho các đơn vị trên địa bàn tỉnh. Thành phần tham dự tập huấn gồm: Công chức các phòng chuyên môn thuộc Sở và Phòng Tài chính kế hoạch huyện, thành phố trên địa bàn.

Quang cảnh tập huấn

Phần mềm quản lý và khai thác báo cáo ngân sách là phần mềm duy nhất của Bộ Tài chính triển khai cho cơ quan tài chính địa phương nhằm phục vụ công tác tổng hợp quyết toán. Phần mềm được xây dựng nhằm kết hợp cùng với hệ thống Tabmis hỗ trợ đầy đủ các quy trình nghiệp vụ liên quan đến công tác quản lý, điều hành và quyết toán ngân sách nhà nước cho cơ quan tài chính các cấp; giúp cơ quan tài chính khai thác dữ liệu từ hệ thống Tabmis và các hệ thống có liên quan như Hệ thống trao đổi thông tin thu ngân sách một cách đầy đủ, nhanh chóng, chính xác (tự động đồng bộ dữ liệu điện tử từ hệ thống Tabmis, đồng bộ dữ liệu thu chi từ hệ thống trao đổi thông tin thu chi ngân sách, đồng thời khai thác báo cáo riêng, báo cáo đặc thù của cơ quan tài chính và khai thác số liệu thu chi, chi tiết theo từng chứng từ, nộp thuế…).

Qua việc triển khai tập huấn phần mềm quản lý và khai thác báo cáo ngân sách, giúp cơ quan tài chính nắm rõ quy trình, nghiệp vụ liên quan trong công tác điều hành và quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm theo quy định, đảm bảo số liệu cụ thể, chính xác, kết nối đồng bộ từ Trung ương đến địa phương của cơ quan tài chính./.

Kim Dung, Sở Tài chính