Xuất bản thông tin

null HUYỆN TÂN HỒNG: Kiểm tra thực hiện phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, viên chức và người lao động tại các trường học trên địa bàn huyện

Chi tiết bài viết Tin tức

HUYỆN TÂN HỒNG: Kiểm tra thực hiện phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, viên chức và người lao động tại các trường học trên địa bàn huyện

Vừa qua, Phòng Nội vụ huyện Tân Hồng phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện tổ chức đoàn kiểm tra theo Kế hoạch số 66/KH-UBND, ngày 25 tháng 02 năm 2022 của Ủy ban nhân dân (UBND) Huyện thực hiện phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc, viên chức, người lao động trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc huyện Tân Hồng. Trưởng đoàn kiểm tra là ông Đoàn Văn Thuận, Phó Trưởng phòng Nội vụ Huyện.

         (Quang cảnh Đoàn Kiểm tra)

            Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra các nội dung như: Kiểm tra tổ chức, bộ máy, biên chế được giao; về sử dụng, quản lý công chức, viên chức và người lao động; về thực hiện nhiệm vụ được giao; việc phân cấp quản lý tại trường học;.....

Qua kiểm tra, Đoàn ghi nhận những kết quả mà các đơn vị thực hiện, nhất là các đơn vị đã linh hoạt trong việc bố trí, sắp xếp đội ngũ giáo viên đảm nhận các công việc chuyên môn để hoàn thành nhiệm vụ được giao; các đơn vị được kiểm tra có thành lập tổ chuyên môn, có bổ nhiệm Tổ trưởng, Tổ phó và các thành viên, việc thành lập tổ chuyên môn bảo đảm đúng theo quy định; sử dụng số lượng người làm việc bảo đảm đúng quy định được Ủy ban nhân dân Huyện giao, không vượt quá số lượng quy định; trình độ chuyên môn nghiệp vụ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, hợp đồng lao động đạt tiêu chuẩn quy định,…. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế như: Các quyết định nâng bậc lương trước thời hạn, thường xuyên thiếu căn cứ pháp lý, quyết định nâng bậc lương chưa nêu rõ tên chức danh nghề nghiệp; hồ sơ, thủ tục chưa bảo đảm và đúng theo quy định; các trường hợp giáo viên chuyển đến công tác nhưng Hiệu trưởng chưa tiếp tục ký hợp đồng làm việc là chưa bảo đảm đúng theo quy định; hợp đồng làm việc còn căn cứ các văn bản đã hết hiệu lực thi hành;...

         Việc kiểm tra thực hiện theo Kế hoạch của UBND huyện về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc, viên chức, người lao động trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc huyện, là cơ sở để Đoàn kiểm tra kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế khắc phục khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ theo phân cấp, giúp đơn vị trường học được kiểm tra rà soát lại quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, để rút kinh nghiệm thực hiện tốt hơn chức năng nhiệm vụ được giao trong thời gian tới./.

Thanh Tùng,Trung tâm VH- TT&Truyền thanh huyện