Xuất bản thông tin

null HUYỆN CHÂU THÀNH: Tổ chức Hội nghị chuyên đề công tác cải cách hành chính về kết quả đạt được năm 2020 và giải pháp thực hiện năm 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

HUYỆN CHÂU THÀNH: Tổ chức Hội nghị chuyên đề công tác cải cách hành chính về kết quả đạt được năm 2020 và giải pháp thực hiện năm 2021

Vừa qua, ông Phạm Tấn Xiếu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Châu Thành đã chủ trì Hội nghị chuyên đề cải cách hành chính (CCHC) về kết quả thực hiện năm 2020 và giải pháp thực hiện năm 2021 trên địa bàn huyện. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo Công an huyện, Bưu điện huyện, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện; Thủ trưởng các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn và các công chức phụ trách công tác CCHC của các cơ quan, địa phương.

Năm 2020 huyện vươn lên đồng hạng nhất về chỉ số CCHC của các địa phương trên địa bàn Tỉnh. Theo đó, tại Hội nghị các đại biểu tập trung thảo luận, trao đổi các vấn đề còn khó khăn và đề ra giải pháp tiếp tục khắc phục nhằm giữ vững thứ hạng trong năm 2021 như: Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành trong thực hiện CCHC tại các ngành và các địa phương; nâng cao chỉ số hài lòng của  các tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ và giải quyết thủ tục hành chính của địa phương; xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức tham gia thực hiện công tác CCHC; hiện đại hóa hành chính, thực hiện tốt giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4,....

Kết luận Hội nghị, Chủ tịch UBND huyện đã chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan, địa phương thực hiện tốt một số nội dung: (1) Triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ CCHC được giao trong năm 2021 tại các Kế hoạch: Cải thiện Chỉ số CCHC, cải thiện Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, rà soát và đánh giá thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính và hoạt động truyền thông về thủ tục hành chính; (2) chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong công tác CCHC thời gian qua; (3) thực hiện tốt việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân không được trễ hạn, quá hạn và không tự đặt thêm các loại thủ tục, giấy tờ, thu phí không đúng quy định; (4) xử lý dứt điểm tài liệu tồn đọng, tích đống từ năm 2015 trở về trước và phải hoàn thành trước tháng 10 năm 2021.

 

(Quang cảnh Chủ tịch UBND huyện  trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân)

Nhân dịp Hội nghị, UBND huyện Châu Thành đã trao 26 giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện nhiệm vụ CCHC trong năm 2020 và thực hiện tốt công tác giải quyết hồ sơ trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4.

Sau Hội nghị, UBND huyện đã ban hành văn bản yêu cầu các ngành, các cấp quán triệt cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên trong cơ quan, đơn vị gương mẫu tham gia thực hiện hồ sơ trực tuyến công mức độ 3, 4 và hướng dẫn người dân thực hiện, đề nghị xem văn bản tại đây./

Đăng Phúc + Thành Lợi, Văn phòng HĐND và UBND huyện