Xuất bản thông tin

null ĐỒNG THÁP: Sự hài lòng của người bệnh đối với chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập năm 2020 chuyển biến tích cực

Chi tiết bài viết Tin tức

ĐỒNG THÁP: Sự hài lòng của người bệnh đối với chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập năm 2020 chuyển biến tích cực

Hằng năm, Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp tổ chức khảo sát ý kiến, đánh giá, nhận xét của người bệnh đối với tinh thần, trách nhiệm của đội ngũ y, bác sỹ và chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh; thông qua việc khảo sát, ngành Y tế kịp thời nắm bắt các mong muốn của người bệnh, để từ đó đề ra giải pháp cải thiện chất lượng phục vụ và cung cấp dịch vụ của các cơ sở y tế công lập nhằm nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh cho người dân.

(Ảnh minh họa)

Năm 2020, việc khảo sát được tiến hành tại 22 cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh. Với đối tượng khảo sát là người bệnh hoặc thân nhân người bệnh khám và điều trị tại các cơ sở y tế công lập, đáp ứng các tiêu chí: Tuổi từ đủ 18 trở lên, tâm lý bình thường, không mắc bệnh làm ảnh hưởng đến nhận thức và tri giác (như tâm thần, đột quỵ, hôn mê, lơ mơ, các tình trạng bệnh tật dẫn đến không thể trả lời được câu hỏi…), hiểu và trả lời được bằng tiếng Việt, đồng ý tham gia khảo sát. Căn cứ vào số giường bệnh và số lượng bệnh nhân khám bệnh ngoại trú, bệnh nhân điều trị nội trú tại các cơ sở khám chữa bệnh được khảo sát với tổng số phiếu khảo sát là 1901 phiếu, theo mẫu phiếu khảo sát của Bộ Y tế ban hành kèm theo Quyết định số 6859/QĐ-BYT ngày 18/11/2016.

Kết quả hài lòng của người bệnh ngoại trú tại các 22 cơ sở y tế công lập năm 2020 đạt từ 78,03% đến 97,53%, trong đó: Hài lòng về khả năng tiếp cận dịch vụ đạt tỷ lệ 85,07%, tăng 1,87% so với năm 2019; hài lòng về sự minh bạch thông tin và thủ tục khám bệnh, điều trị đạt tỷ lệ 86,34%, tăng 2,74% so với năm 2019; hài lòng về cơ sở vật chất và phương tiện phục vụ đạt tỷ lệ 86,32%, tăng 2,12% so với năm 2019; hài lòng về thái độ ứng xử, năng lực chuyên môn của nhân viên y tế đạt tỷ lệ 88,11%, tăng 0,11% so với năm 2019; hài lòng về kết quả cung cấp dịch vụ đạt tỷ lệ 86,91% tăng 2,51% so với năm 2019.

Đối với người bệnh điều trị nội trú tại 16 cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, kết quả hài lòng đều đạt cao hơn mức 85% (85,1% - 98,51%); hài lòng về khả năng tiếp cận dịch vụ đạt tỷ lệ 91,98%, tăng 6,98% so với năm 2019; hài lòng về sự minh bạch thông tin và thủ tục khám bệnh đạt tỷ lệ 92,55%, tăng 8,75% so với năm 2019; hài lòng về cơ sở vật chất và phương tiện phục vụ người bệnh đạt tỷ lệ 91,33%, tăng 7,99% so với năm 2019; hài lòng về thái độ ứng xử, năng lực chuyên môn của nhân viên y tế đạt tỷ lệ 93,41%, tăng 3,33% so với năm 2019; hài lòng về kết quả cung cấp dịch vụ đạt tỷ lệ 92,38%, tăng 7,15% so với năm 2019.

Tuy nhiên, năm 2020 tỷ lệ hài lòng chung của người bệnh ngoại trú đối với các cơ sở y tế có thay đổi, một số đơn vị có tỷ lệ giảm so với các năm. Người bệnh chưa hài lòng đối với một số dịch vụ được cung cấp tại cơ sở y tế, vấn đề thái độ phục vụ của nhân viên y tế trong tiếp đón, hướng dẫn người bệnh, quan tâm, đối xử công bằng với người bệnh còn một số hạn chế. Người bệnh chưa hài lòng với năng lực chuyên môn của nhân viên y tế tại một số cơ sở y tế; các cơ sở y tế chưa theo dõi được thời gian trung bình của một lượt khám bệnh theo ngày cho toàn bộ các người bệnh do các cơ sở khám, chữa bệnh để cải thiện thời gian chờ của người bệnh.

Qua kết quả khảo sát trên, ngành Y tế Đồng Tháp sẽ tiếp tục chấn chỉnh, đề ra những giải pháp để cải thiện hơn nữa chất lượng khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh, cụ thể tiếp tục đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các cơ sở khám, chữa bệnh, phát huy ứng dụng công nghệ thông tin để cải tiến quy trình khám bệnh tại bệnh viện, đánh giá lại toàn bộ quy trình khám bệnh tại bệnh viện và xây dựng Đề án cải tiến quy trình khám bệnh của bệnh viện; xác định những nội dung, các vấn đề ưu tiên cải tiến nhằm rút ngắn thời gian chờ và tăng sự hài lòng của người bệnh; phê duyệt đề án, triển khai các giải pháp can thiệp, đánh giá hiệu quả, duy trì thực hiện giải pháp cải tiến; đổi mới toàn diện phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm, y đức, thái độ phục vụ người bệnh cho cán bộ y tế; thực hiện tốt quy chế chuyên môn và các quy trình kỹ thuật; đảm bảo cung ứng đủ thuốc, hóa chất và vật tư tiêu hao; kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả của Hội đồng Thuốc và điều trị; tăng cường kiểm tra việc kê đơn, bình bệnh án, bình đơn thuốc tại bệnh viện./.

Minh Thùy, Sở Nội vụ Đồng Tháp