Xuất bản thông tin

null HUYỆN HỒNG NGỰ: Tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức công tác cải cách hành chính và văn thư lưu trữ

Chi tiết bài viết Tin tức

HUYỆN HỒNG NGỰ: Tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức công tác cải cách hành chính và văn thư lưu trữ

Nhằm trang bị, cập nhật kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ về công tác cải cách hành chính và văn thư lưu trữ cho đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức tại các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân (UBND) huyện và UBND các xã, thị trấn.

Vừa qua, UBND huyện Hồng Ngự đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác cải cách hành chính và văn thư lưu trữ  năm 2020. Tham dự tập huấn có 160 cán bộ, công chức, viên chức phụ trách công tác cải cách hành chính và văn thư lưu trữ tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Huyện.

(Quang cảnh Hội nghị tập huấn công tác văn thư lưu trữ)

(Quang cảnh Hội nghị tập huấn công tác cải cách hành chính)

Tại Hội nghị tập huấn cán bộ, công chức, viên chức đã được nghe ông Trần Minh Lý - Phó Giám đốc Sở Nội vụ và ông Nguyễn Hoàng, chuyên viên phòng Quản lý Văn thư và Lưu trữ, Sở Nội vụ báo cáo nội dung kỹ năng hành chính văn thư; hướng dẫn xây dựng Danh mục hồ sơ cơ quan; lập hồ sơ công việc và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan; hướng dẫn quản lý văn bản đi, văn bản đến...; bà Nguyễn Thị Minh Thùy, Trưởng phòng Cải cách hành chính và Xây dựng chính quyền, Sở Nội vụ báo cáo nội dung chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính và một số kinh nghiệm thực tiễn trong cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là của cấp xã.

Thông qua Hội nghị tập huấn cán bộ, công chức, viên chức đã được trang bị những kiến thức cơ bản về công tác cải cách hành chính và văn thư lưu trữ, có cách nhìn tổng thể và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, văn thư lưu trữ./.

Trúc Linh, Phòng Nội vụ huyện Hồng Ngự