Xuất bản thông tin

null TỈNH ĐỒNG THÁP: Kiểm tra nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính và tham vấn rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính trên địa bàn Tỉnh năm 2022

Chi tiết bài viết Tin tức

TỈNH ĐỒNG THÁP: Kiểm tra nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính và tham vấn rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính trên địa bàn Tỉnh năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 14/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) và Quyết định số 09/QĐ-UBND-TL ngày 14/02/2022 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, Đoàn kiểm tra do ông Huỳnh Thanh Sơn, Phó Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh làm Trưởng đoàn sẽ tổ chức kiểm tra đối với 12 huyện, thành phố và 05 sở trong năm 2022.

Tháng 4 năm 2022, Đoàn kiểm tra đã thực hiện kiểm tra đột xuất tại huyện Lai Vung và 08 xã, thị trấn trên địa bàn Huyện.

(Đoàn kiểm tra thông qua kết quả kiểm tra tại Ủy ban nhân dân huyện Lai Vung)

Việc kiểm tra tập trung vào các nội dung được nêu trong Kế hoạch số 13/KH-UBND, cụ thể như: Công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC; thực hiện đánh giá tác động TTHC và việc tiếp thu, giải trình nội dung tham gia ý kiến về quy định TTHC của cơ quan chủ trì soạn thảo; việc thực hiện công bố, công khai TTHC; việc giải quyết TTHC; công tác rà soát, đánh giá TTHC; tình hình bố trí, trách nhiệm của đội ngũ công chức làm đầu mối kiểm soát TTHC và trách nhiệm của công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả; công chức chuyên môn trong tiếp nhận, xử lý, giải quyết TTHC các nội dung khác liên quan đến công tác kiểm soát TTHC…

Đoàn kiểm tra ghi nhận một số nội dung còn hạn chế của các đơn vị, địa phương, chủ yếu là công tác niêm yết TTHC, hoạt động chỉ đạo, điều hành kiểm soát TTHC, quy trình tiếp nhận và giải quyết TTHC… Qua đó, Đoàn kiểm tra đã trực tiếp hướng dẫn nghiệp vụ cho công chức tiếp nhận và trả kết quả, hướng dẫn tiếp nhận và giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông bảo đảm đúng quy trình.

Đoàn kiểm tra sẽ tiếp tục thực hiện kiểm tra tại các huyện, thành phố, các sở còn lại và hoàn thành trong tháng 10 năm 2022. Sau mỗi đợt kiểm tra, Đoàn kiểm tra sẽ tổng hợp báo cáo trình Ủy ban nhân dân Tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương khắc phục những điểm còn hạn chế để công tác kiểm soát TTHC tại các cơ quan, địa phương đi vào nề nếp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện TTHC./.

Thanh Sang, Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp