Xuất bản thông tin

null THÀNH PHỐ CAO LÃNH: Kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong lãnh đạo, điều hành và thực thi công vụ

Chi tiết bài viết Tin tức

THÀNH PHỐ CAO LÃNH: Kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong lãnh đạo, điều hành và thực thi công vụ

Ngày 03 tháng 11 năm 2021, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Cao Lãnh thành lập Đoàn Kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính (Đoàn Kiểm tra) tại UBND: Xã Mỹ Tân, xã Mỹ Ngãi và Phường 11.

Tại UBND các xã, phường, Đoàn Kiểm tra đã tiến hành kiểm tra việc xây dựng quy chế làm việc của UBND xã, phường, niêm yết công khai nội quy cơ quan; lịch công tác của đơn vị tại thời điểm kiểm tra; tình hình công tác của cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách tại thời điểm kiểm tra; công tác phòng, chống dịch của các đơn vị.

(Quang cảnh: Đoàn Kiểm tra phát biểu ý kiến)

          Qua đó, nhận thấy các địa phương đã niêm yết công khai, đầy đủ quy chế làm việc, nội quy cơ quan; cập nhật đầy đủ lịch công tác; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch tại đơn vị như trang bị đầy đủ nước sát khuẩn, khẩu trang y tế, giữ khoảng cách cho người dân khi đến liên hệ công tác. Tuy nhiên, số lượng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách chưa đầy đủ do hỗ trợ công tác tiêm vacxin phòng Covid-19 và hỗ trợ truy vết các ca nhiễm F0, F1 trên địa bàn.

            Đoàn Kiểm tra cũng đã kiến nghị các địa phương chỉ đạo, quán triệt cán bộ, công chức chấp hành nghiêm các quy định về giữ gìn kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động công vụ theo tinh thần Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 02/CT-UBND của Chủ tịch UBND Tỉnh; đồng thời, thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19 trong khi thi hành nhiệm vụ./

Mi Lê - Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh thành phố