Xuất bản thông tin

null THÀNH PHỐ SA ĐÉC: Cam kết thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

THÀNH PHỐ SA ĐÉC: Cam kết thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021

  Vừa qua, Ủy ban nhân dân thành phố Sa Đéc tổ chức Hội nghị ký bản cam kết thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 và bản cam kết thực hiện tiêu chí đánh giá Chỉ số cải cách hành chính thành phố Sa Đéc hàng năm. Hội nghị do ông Lăng Minh Nhựt, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Sa Đéc chủ trì.

 

(Quang cảnh Hội nghị)

Hội nghị đã thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính năm 2020, chỉ rõ những hạn chế và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong công tác cải cách hành chính của Thành phố. Đồng thời, đã thông qua Quyết định số 313/QĐ-UBND-HC ngày 30/12/2020 về việc phê duyệt và công bố Chỉ số đánh giá cải cách hành chính năm 2020 đối với các phòng chuyên môn và Ủy ban nhân dân các xã, phường trên địa bàn Thành phố.

            Tại Hội nghị, đại diện Ủy ban nhân dân Thành phố chứng kiến lãnh đạo các cơ quan, đơn vị ký cam kết việc thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021; cam kết thực hiện tiêu chí đánh giá Chỉ số cải cách hành chính thành phố Sa Đéc hàng năm với Ủy ban nhân dân Thành phố, phấn đấu trong năm 2021 và những năm tiếp theo thành phố Sa Đéc sẽ là địa phương nằm trong top đầu các huyện, thành phố về công tác cải cách hành chính.

            Mời xem các bản cam kết tại đây./.

                                                                    Thế Vũ, phòng Nội vụ thành phố Sa Đéc