Xuất bản thông tin

null HUYỆN TAM NÔNG: Xã Phú Hiệp tổ chức Hội thi cán bộ, công chức tìm hiểu ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính

Chi tiết bài viết Tin tức

HUYỆN TAM NÔNG: Xã Phú Hiệp tổ chức Hội thi cán bộ, công chức tìm hiểu ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính

Vừa qua, Ủy ban nhân dân (UBND) xã Phú Hiệp, huyện Tam Nông tổ chức Hội thi cán bộ, công chức tìm hiểu ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính lần thứ I năm 2020. Tham dự Hội thi có 05 Đội dự, mỗi Đội dự thi gồm 04 thành viên, tổng số: 20 thí sinh là cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách xã, ấp trên địa bàn xã.

 

(Quang cảnh Ban Tổ chức Hội thi trao giải Nhất, tại Hội thi cán bộ, công chức tìm hiểu ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính lần thứ I năm 2020)

Các Đội dự thi trải qua 03 vòng thi gồm: Ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; thuyết trình mô hình, sáng kiến, cách làm hay về công tác cải cách hành chính (CCHC) và xử lý tình huống. Nội dung thi tập trung vào các văn bản gồm: Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức; Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020 định hướng đến năm 2025; Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC); Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; Quyết định số 305/QĐ-UBND-HC ngày 17 tháng 3 năm 2016 của UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Kế hoạch CCHC tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 1670/QĐ-UBND-HC ngày 30 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc công bố TTHC về lĩnh vực tư pháp; Quyết định số 1692/QĐ-UBND-HC ngày 31 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc công bố Danh mục TTHC và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Quyết định số 1316/QĐ-UBND-HC ngày 06 tháng 11 năm 2019 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc công bố Danh mục TTHC và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động  Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; các văn bản của huyện có liên quan đến CCHC và một số văn bản khác có liên quan,…

Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức đã trao các giải thưởng: Đội 3 (gồm: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, các công chức chuyên môn và ấp Phú Nông) đạt giải Nhất;  Đội 1 (gồm: Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân Việt Nam và ấp K10) đạt giải Nhì; Đội 2 (gồm: Hội Cựu chiến binh Việt Nam, ấp Hiệp Bình và ấp K11) đạt giải Ba; Đội 5 (gồm: Công an, Quân sự) và Đội 4 (gồm: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, công chức Tài chính - Kế toán và ấp K12) đạt giải khuyến khích.

Đây là địa phương đầu tiên trong huyện Tam Nông tổ chức Hội thi lần này. Thông qua Hội thi, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức và những người hoạt đông không chuyên trách xã, ấp giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và nâng cao kỹ năng, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc xử lý công việc chuyên môn tại công sở. Đồng thời, tuyên truyền công tác CCHC trên địa bàn xã để cán bộ, công chức và Nhân dân biết, thực hiện./.

Chí Cường, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện Tam Nông