Xuất bản thông tin

null THÀNH PHỐ CAO LÃNH: Chấn chỉnh công tác cải cách hành chính

Chi tiết bài viết Tin tức

THÀNH PHỐ CAO LÃNH: Chấn chỉnh công tác cải cách hành chính

Vừa qua, ông Võ Phan Thành Minh, Chủ tịch UBND thành phố Cao Lãnh chủ trì cuộc họp thường kỳ tháng kỳ tháng 7 năm 2020. Bên cạnh việc đánh giá về tình hình kinh tế - xã hội thời gian qua, vấn đề trọng tâm được thảo luận và góp ý sâu là chấn chỉnh công tác cải cách hành chính (CCHC) 7 tháng đầu năm của các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND thành phố và UBND xã, phường.

(Quang cảnh hội nghị chấn chỉnh công tác cải cách hành chính)

Theo đánh giá, công tác CCHC 7 tháng đầu năm chưa có nhiều đổi mới, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đề xuất các mô hình cải cách hành chính. Chưa có giải pháp hiệu quả áp dụng việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Tình hình người dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến phát sinh chưa nhiều, đa phần người dân trực tiếp đến Bộ phận Một cửa để yêu cầu thực hiện. Phần mềm Một cửa điện tử chưa hoàn chỉnh, vướng mắc trong tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ theo quy trình nên số lượng hồ sơ thể hiện trên phần mềm nhiều hơn thực tế thực hiện; đồng thời, gặp khó khăn trong theo dõi, quản lý hồ sơ TTHC trong quá trình giải quyết.

Ông Võ Phan Thành Minh, Chủ tịch UBND thành phố Cao Lãnh yêu cầu Thủ trưởng các phòng chuyên môn thuộc UBND thành phố và UBND xã, phường khắc phục những hạn chế sau đợt kiểm tra CCHC vừa qua; rà soát các TTHC thuộc thẩm quyền còn bất cập để kịp thời kiến nghị sửa đổi hoặc thay thế theo quy định của pháp luật. Các ngành và UBND xã, phường chú trọng thực hiện các nội dung tiếp tục duy trì và cải thiện Chỉ số đánh giá cải cách hành chính của thành phố. Tăng cường tuyên truyền về CCHC, trong đó yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm chỉ đạo của tỉnh và thành phố về việc sử dụng vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để nâng số lượng hồ sơ TTHC phát sinh trong năm 2020; đồng thời, thông tin kịp thời về Sở Thông tin và Truyền thông để khắc phục đối với các hồ sơ trễ hẹn do lỗi trên các phần mềm quản lý,...

Ngoài các nội dung trên, Chủ tịch UBND thành phố còn yêu cầu các phòng chuyên môn thường xuyên khảo sát và thực hiện nhiều nội dung khác nhằm thu thập thêm thông tin ý kiến của cá nhân, tổ chức về nguyện vọng, mong muốn của cá nhân, tổ chức đối với các cơ quan hành chính nhà nước trong thời gian tới cần cải thiện những vấn đề gì để việc phục vụ, cung ứng dịch vụ công được tốt hơn./.

Lư Liễm, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh thành phố Cao Lãnh