Xuất bản thông tin

null THÀNH PHỐ SA ĐÉC: Thực hiện cam kết công tác cải cách hành chính năm 2022

Chi tiết bài viết Tin tức

THÀNH PHỐ SA ĐÉC: Thực hiện cam kết công tác cải cách hành chính năm 2022

Ngày 03 tháng 3 năm 2022, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Sa Đéc tổ chức Hội nghị triển khai bản cam kết hành động năm 2022 và ký bản cam kết cải cách hành chính năm 2022, hội nghị do ông Nguyễn Văn Hon, Chủ tịch UBND thành phố Sa Đéc chủ trì.

 

            

(Quang cảnh Hội nghị)

            Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND Thành phố nêu kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính năm 2021, chỉ rõ những hạn chế và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong công tác cải cách hành chính của Thành phố. Đồng thời, triển khai Kế hoạch cải cách hành chính thành phố Sa Đéc năm 2022.

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của Thành phố, các cơ quan, đơn vị đã ký cam kết cải cách hành chính năm 2022 với các nội dung như: Không ban hành các văn bản trái với quy định của Trung ương, UBND Tỉnh và UBND Thành phố; không đặt ra các quy định, điều kiện riêng gây khó khăn cho tổ chức và cá nhân trong giao dịch giải quyết hồ sơ; hoàn thành đúng tiến độ 100% nhiệm vụ do UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố giao,… Kết quả thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu về cải cách hành chính trong bản cam kết là cơ sở để các cơ quan có thẩm quyền xem xét đánh giá trách nhiệm của cán bộ, công chức là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Theo đó, nếu không đạt các chỉ tiêu đề ra các cơ quan, đơn vị sẽ không được công nhận, khen thưởng các danh hiệu thi đua của UBND Thành phố và người đứng đầu sẽ bị hạ bậc đánh giá theo quy định hiện hành.

Bên cạnh đó, Hội nghị cũng đã thảo luận cụ thể các giải pháp và phương hướng thời gian tới trong việc thực hiện bản cam kết hành động năm 2022 với Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp như: Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cả năm đối với vốn Huyện và vốn Tỉnh quản lý đều đạt 100%; hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách trên địa bàn do Tỉnh giao; có thêm ít nhất 08 sản phẩm OCOP được công nhận đạt 3 sao trở lên; có ít nhất 01 mô hình mới, cách làm hiệu quả được triển khai; áp dụng chuyển đổi số,…

(Quang cảnh ký cam kết việc thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022)

           Kết thúc Hội nghị, Chủ tịch UBND Thành phố đã chứng kiến lãnh đạo các cơ quan, đơn vị ký cam kết việc thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022 với UBND Thành phố, phấn đấu trong năm 2022 và những năm tiếp theo, thành phố Sa Đéc sẽ là địa phương nằm trong tốp đầu các huyện, thành phố về công tác cải cách hành chính trên địa bàn Tỉnh./.

Thế Vũ, Phòng Nội vụ thành phố Sa Đéc