Liên hệ Ban biên tập

THÔNG TIN LIÊN HỆ BAN BIÊN TẬP TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

 CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH ĐỒNG THÁP

Số 02, đường Đặng Văn Bình, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

Hộp thư điện tử: cchc.dongthap@gmail.com

Điện thoại: 0277 3853737 hoặc 0277 3851803

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

ĐIỆN THOẠI - HỘP THƯ ĐIỆN TỬ

CƠ QUAN

DI ĐỘNG

1

Trần Minh Lý

Phó Giám đốc/ Trưởng ban

0277 3853 737

0942 283007

tmly@dongthap.gov.vn

2

Nguyễn Thị Minh Thùy

Trưởng phòng/ Phó Trưởng ban

0277 3853 737

0933 538 729

ntmthuy.snv@dongthap.gov.vn

3

Trần Thành Công

Công chức/

 Thành viên

0277 3853 737

0979 674 151

ttcong.snv@dongthap.gov.vn

4

Hồ Thị Kiều Diễm

Công chức/

 Thành viên

0277 3853 737

0377 262 375

htkdiem.snv@dongthap.gov.vn

5

Nguyễn Thanh Tuấn

Công chức/

 Thành viên

0277 3853 737

0939 188 465

nttuan.snv@dongthap.gov.vn

Xuất bản thông tin

VĂN BẢN MỚI

Banner BNV

Banner Tình hình XLHS

Banner Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp

Banner khảo sát mức độ hài lòng

Banner Chương trình Tổng kết 2011-2020

Banner Chỉ số CCHC

Banner CSDL QG về TTHC

Banner Liêt kết Website