Xuất bản thông tin

null Tín hiệu vui trong thực hiện cải cách hành chính của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chi tiết bài viết Tin tức

Tín hiệu vui trong thực hiện cải cách hành chính của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Vừa qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được vinh dự là 01 trong 21 tập thể nhận được Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh về thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021 theo Quyết định số 164/QĐ-UBND-KT ngày 27 tháng 5 năm 2022.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND Tỉnh

tại Hội  nghị công bố chỉ số PCI cấp tỉnh năm 2021

(vị trí thứ 5 tính từ trái sang phải)

Tiếp đến, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đạt giải nhì Hội thi trực tuyến tìm hiểu, tuyên truyền pháp luật ngành Nội vụ lần 1 năm 2022 với tổng điểm 98,08 điểm (cao nhất 99,86 điểm).

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đạt giải nhì Hội thi trực tuyến tìm hiểu,

tuyên truyền pháp luật ngành Nội vụ lần 1 năm 2022

(vị trí đầu tiên tính từ trái sang phải)

Để đạt được những kết quả đó là nhờ sự nỗ lực của tập thể, toàn ngành phấn đấu thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính theo Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2030 của Tỉnh và của Sở đề ra, từng công chức, viên chức của ngành là tuyên truyền viên thực hiện cải cách hành chính.

Trong thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi đối với các doanh nghiệp tiếp cận các dịch vụ của ngành trên các lĩnh vực; tập trung tuyên truyền cho đội ngũ công chức, viên chức, nhất là công chức trực tiếp giải quyết các thủ tục hành chính với doanh nghiệp. Từ đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực thi chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về hỗ trợ công bằng cho các doanh nghiệp để thiết lập môi trường cạnh tranh bình đẳng. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ; phát hiện và xử lý nghiêm những công chức có hành vi nhũng nhiễu, gây cản trở cho tổ chức, cá nhân khi thi hành công vụ./.

Anh Châu – Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch