Xuất bản thông tin

null SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH: Chung tay đẩy mạnh tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH: Chung tay đẩy mạnh tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 năm 2020

    Điểm nổi bật của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2020 là đã tiếp nhận hồ sơ trực tuyến mức độ 3 chiếm 308/580 hồ sơ (đạt 53%), hồ sơ trực tuyến mức độ 4 chiếm 23/580 hồ sơ (đạt 3,9%). Tất cả hồ sơ đều được giải quyết sớm và đúng hạn, không gây khó khăn, phiền hà cho tổ chức, cá nhân.

 

(Quang cảnh Hội nghị đánh giá công tác thực hiện Chỉ số đánh giá cải cách

 hành chính 2019, triển khai công tác cải cách hành chính và Chỉ số DDCI năm 2020)

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền mức độ 3, mức độ 4 được xem là nhiệm vụ trọng tâm và nỗ lực phấn đấu của ngành trong năm 2020, với quyết tâm chỉ đạo, điều hành, tăng tốc cải cách hành chính trong những tháng cuối năm, toàn ngành đã đẩy mạnh và đưa ra nhiều mô hình, sáng kiến trong tuyên truyền cải cách hành chính, cụ thể như:

Ngay từ đầu năm, Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị đánh giá công tác thực hiện Chỉ số đánh giá cải cách hành chính 2019, triển khai công tác cải cách hành chính và Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) năm 2020, yêu cầu các đơn vị phải nỗ lực, quyết tâm hơn nữa trong công tác chỉ đạo, nâng cao Chỉ số đánh giá cải cách hành chính; tăng cường thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; tiếp tục xây dựng các video clip hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính công của ngành.

(Hình ảnh về tờ rơi tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến mực độ 3, 4 do bộ phận công nghệ thông tin của Sở thực hiện)

Tổ chức Hội nghị đối thoại với tổ chức, doanh nghiệp về thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Qua Hội nghị, Sở đã triển khai, phối hợp nhân viên bưu điện thực hiện tiếp nhận và trả kết quả của Sở tại Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận hồ sơ trực tuyến mức độ 3 kể từ ngày 21 tháng 10 năm 2020, đến nay đã nhận được trên 23 hồ sơ trực tuyến. Lồng ghép vào Hội nghị, tổ chức lấy phiếu khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân và phát tờ rơi, tài liệu hướng dẫn thực hiện đăng ký và thực hiện hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, tuyên truyền mô hình kết hợp dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp, Ủy ban nhân dân thành phố Sa Đéc xây dựng chuyên mục gia đình, trong đó tuyên truyền việc  thực hiện thủ tục hành chính đối với thủ tục công nhận lại “cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”, việc triển khai quy trình đánh giá các tiêu chí văn hóa theo Quyết định số 548/QĐ-UBND-HC của Ủy ban nhân dân tỉnh góp phần đơn giản hóa trong thực hiện thủ tục hành chính về xét tặng các danh hiệu văn hóa.

Phối hợp Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công tỉnh xây dựng 03 video clip hướng dẫn nộp hồ sơ, thủ tục hành chính (Thủ tục cấp thẻ Hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa, thủ tục cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế và nội địa) được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử Sở, chuyên mục “tin video clip” và trên fanpage Facebook Sở.

Tuyên truyền Tổng đài Thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Đồng Tháp đến các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở, đồng thời yêu cầu các đơn vị trực thuộc (có Website) đặt baner liên kết và đăng video clip để tuyên truyền trong toàn ngành. Tổ chức buổi gặp gỡ trực tiếp giữa lãnh đạo Sở với Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công tỉnh và Bưu điện tỉnh trao đổi chuyên môn, tháo gỡ khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, giải quyết những vướng mắc về thủ tục hành chính thực hiện và tiếp nhận từ tổ chức, cá nhân. Đặc biệt, trong ngành thành lập Tổ cải cách hành chính, Tổ công nghệ thông tin, hằng tháng luôn chủ động, tích cực triển khai những nhiệm vụ cải cách hành chính, hoạt động công nghệ thông tin, trao đổi những vấn đề trong phát sinh, xử lý hồ sơ trên phần mềm Một cửa điện tử, Cổng dịch vụ công của tỉnh, hoạt động ký số tại các đơn vị sự nghiệp./.

                      Anh Châu, Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch