Xuất bản thông tin

null Huyện Lai Vung tổ chức tập huấn công tác cải cách hành chính năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Huyện Lai Vung tổ chức tập huấn công tác cải cách hành chính năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện Lai Vung về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2020.

Vừa qua, Ủy ban nhân dân huyện Lai Vung tổ chức lớp tập huấn công tác cải cách hành chính cho hơn 84 người tham dự, gồm: Đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác cải cách hành chính thuộc các phòng, ban chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Huyện; công chức Văn phòng - Thống kê (phụ trách Tiếp nhận và Trả kết quả), công chức Tư pháp - Hộ tịch, công chức Văn hóa - Xã hội (phụ trách Lao động - Thương binh và Xã hội), công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

(Quang cảnh tập huấn công tác cải cách hành chính tại UBND huyện Lai Vung)

Lớp tập huấn công tác cải cách hành chính do các báo cáo viên là đại diện Sở Nội vụ, Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện trình bày các chuyên đề: Cập nhật kiến thức các văn bản mới về cải cách hành chính của tỉnh; hướng dẫn quy trình thủ tục hành chính mới thuộc các lĩnh vực như: Tư pháp, Lao động - Thương binh và xã hội, Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường.

Kết thúc lớp tập huấn giúp cho công chức nắm lại những kiến thức, quy trình, cũng như kỹ năng, nghiệp vụ về công tác cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị, địa phương./.

                                                  Ngọc Hương, Phòng Nội vụ huyện Lai Vung