Xuất bản thông tin

null Công bố danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung và quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở NN&PTNT

Chi tiết bài viết Tin tức

Công bố danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung và quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở NN&PTNT

(Ảnh minh họa)

Ngày 04/5/2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã ký Quyết định số 444/QĐ-UBND-HC về việc công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) sửa đổi, bổ sung và quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp.

Trong đó, sửa đổi thời gian giải quyết của TTHC thuộc lĩnh vực Lâm nghiệp – thủ tục "Phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ" đã được công bố tại Quyết định số 1604/QĐ-UBND-HC ngày 21/10/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc công bố danh mục TTHC và quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; đồng thời, sửa đổi quy trình nội bộ giải quyết thủ tục này theo đúng quy định.

Hiện tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có 129 TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của Sở, trong đó có: 103 TTHC cấp tỉnh, 15 TTHC cấp huyện và 11 TTHC cấp xã.

Xem chi tiết Quyết định số 444/QĐ-UBND-HC TẠI ĐÂY./.

Tuyết Loan – Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn