Xuất bản thông tin

null THÀNH PHỐ CAO LÃNH: Nhân rộng mô hình "Đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính"

Chi tiết bài viết Tin tức

THÀNH PHỐ CAO LÃNH: Nhân rộng mô hình "Đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính"

Đây là một trong các mô hình thực hiện cải cách hành chính được nhân rộng trong năm 2021 và các những năm tiếp theo của thành phố Cao Lãnh.

Mô hình ra mắt từ tháng 4 năm 2021 do Ủy ban nhân dân (UBND) phường Hòa Thuận phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường triển khai thực hiện. Theo đó, các tổ chức chính trị - xã hội của phường, các khóm, các công chức phụ trách về giải quyết hồ sơ hành chính cùng phối hợp thực hiện hỗ trợ cho người dân trong việc nộp hồ sơ trực tuyến, hỗ trợ thực hiện đăng ký căn cước công dân (CCCD) và các hồ sơ hành chính khác.

(Quang cảnh: Đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện hỗ trợ giải quyết TTHC)

Đồng thời, để hỗ trợ người dân đăng ký lại khai sinh tại nhà, làm thủ tục đăng ký CCCD, UBND Phường phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp thành lập các tổ đến trực tiếp nhà hộ dân có nhu cầu đăng ký lại khai sinh (danh sách này do Công an phường và Trưởng khóm rà soát cung cấp) để hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ của người dân. Khi có kết quả giải quyết thủ tục hành chính, tổ sẽ trao trả trực tiếp tại nhà cho người dân.

Qua triển khai thực hiện mô hình, đã nhận được 56 hồ sơ trực tuyến và đều được trả trước hạn; tổng số hồ sơ hỗ trợ đăng ký lại khai sinh phục vụ cấp CCCD là 1.700 hồ sơ; hỗ trợ 1.800 hồ sơ tại Bộ phận một cửa UBND phường. Kết quả nổi bật, cuối tháng 6 năm 2021, người dân phường Hòa Thuận đã thực hiện đăng ký lại khai sinh để bổ sung ngày, tháng sinh đạt 100% (3.522/3.522 công dân); người dân thực hiện đăng ký CCCD được đạt 87,63% (5.468/6.240 công dân).

Từ những hiệu quả thiết thực đạt được của mô hình, UBND thành phố Cao Lãnh đã quyết định tiếp tục nhân rộng mô hình "Đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính" của UBND phường Hòa Thuận trên địa bàn thành phố Cao Lãnh vào những năm tiếp theo./.

Mi Lê, Trung tâm VH,TT&TT thành phố Cao Lãnh