Xuất bản thông tin

null SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI: Thông báo việc cấp đổi, cấp lại Giấy phép lái xe quá hạn do thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19

Chi tiết bài viết Tin tức

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI: Thông báo việc cấp đổi, cấp lại Giấy phép lái xe quá hạn do thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19

Nhằm tháo gỡ khó khăn cho người dân trong cấp đổi, cấp lại Giấy phép lái xe quá hạn sử dụng do thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 22/9/2021 Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Công văn số 10234/BGTVT-ATGT về việc cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe tại các địa phương áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, đề nghị các đơn vị có liên quan tạo điều kiện, cho phép người cư trú, người thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn, khu vực địa phương áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg mà có giấy phép lái xe quá hạn sử dụng được thực hiện thủ tục cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe, cụ thể như sau:

- Ngày hết hạn của giấy phép lái xe để thực hiện thủ tục cấp đổi, cấp lại theo quy định tại Điều 36, Điều 38, Điều 39, Điều 40, Điều 41 Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/04/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải được tính bằng ngày hết hạn thực tế ghi trên giấy phép lái xe cộng thêm thời gian địa phương áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg.

- Thời gian thực hiện thủ tục cấp đổi, cấp lại là 1 tháng kể từ ngày địa phương kết thúc áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg, đồng thời áp dụng theo từng đợt địa phương áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg.

Description: D:\DU LIEU THAI\CCHC\BÀI ĐĂNG CCHC\Hình ảnh\1.jpg

(Ảnh minh họa: Người dân thực hiện đổi Giấy phép lái xe trong thời gian phòng, chống dịch bệnh Covid 19)

Thực hiện Công văn số 10234/BGTVT-ATGT ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải về việc cấp đổi, cấp lại Giấy phép lái xe tại các địa phương áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải Tỉnh đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, Bộ phận Một cửa Sở, các đơn vị liên quan tận tình hướng dẫn, tạo điều kiện, cho phép người cư trú, người thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn, các địa phương áp dụng Chỉ thị 16 mà có giấy phép lái xe quá hạn sử dụng được thực hiện thủ tục cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe theo hướng dẫn tại Công văn và các quy định có liên quan.

Xem chi tiết Công văn tại đây./.

Vĩnh Thái, Sở Giao thông vận tải