Xuất bản thông tin

null HUYỆN HỒNG NGỰ: Phòng Nội vụ ứng dụng Zalo Official Account vào công tác tuyên truyền lĩnh vực ngành Nội vụ

Chi tiết bài viết Tin tức

HUYỆN HỒNG NGỰ: Phòng Nội vụ ứng dụng Zalo Official Account vào công tác tuyên truyền lĩnh vực ngành Nội vụ

Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác ngành Nội vụ; đồng thời, tạo thêm kênh tương tác để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân và cán bộ, công chức, viên chức tra cứu thông tin về công tác ngành Nội vụ, đặc biệt trọng tâm là công tác cải cách hành chính (CCHC) qua ứng dụng Zalo Official Account (Zalo OA).

 

Ngày 09 tháng 3 năm 2022, Phòng Nội vụ đã xây dựng Kế hoạch số 174/KH-PNV về ứng dụng Zalo Official Account vào công tác tuyên truyền lĩnh vực ngành Nội vụ.

(Hình ảnh Trang Zalo OA "Phòng Nội vụ huyện Hồng Ngự")

Theo đó, Phòng Nội vụ đã thiết lập Zalo OA "Phòng Nội vụ huyện Hồng Ngự" tại địa chỉ: https://zalo.me/1443714921870097384 và đưa vào hoạt động chính thức kể từ ngày 10 tháng 3 năm 2022, với mục đích cung cấp thông tin tuyên truyền công tác ngành Nội vụ và tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân về giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Nội vụ thuộc thẩm quyền cấp huyện, cấp xã.

Bước đầu, Zalo OA "Phòng Nội vụ huyện Hồng Ngự" đã đăng tải 14 bài viết liên quan đến công tác ngành Nội vụ (trong đó có 06 tin bài về công tác cải cách hành chính); 02 clip tuyên truyền về hướng dẫn sử dụng Cổng Dịch vụ công tỉnh Đồng Tháp và hướng dẫn đăng ký, đăng nhập trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Qua đó, đã thu hút 116 lượt quan tâm, 215 lượt xem và 02 lượt chia sẽ.

Thời gian tới, Ủy ban nhân dân Huyện chỉ đạo Phòng Nội vụ tăng cường tuyên truyền về Zalo OA "Phòng Nội vụ huyện Hồng Ngự" đến tổ chức, công dân và cán bộ, công chức, viên chức biết, quan tâm và chia sẽ rộng rãi. Đồng thời, phối hợp các đơn vị, địa phương thiết lập Zalo OA khi có nhu cầu, qua đó, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng chính quyền thân thiện, phục vụ Nhân dân trên địa bàn huyện Hồng Ngự giai đoạn 2021 - 2026./.

Trần Mỹ - Phòng Nội vụ huyện Hồng Ngự