Xuất bản thông tin

null SỞ Y TẾ: Tổ chức lễ ký cam kết thực hiện các nội dung liên quan đến ngành Y tế năm 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

SỞ Y TẾ: Tổ chức lễ ký cam kết thực hiện các nội dung liên quan đến ngành Y tế năm 2021

Thực hiện kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 và kế hoạch công tác của ngành Y tế năm 2021. Vừa qua, Sở Y tế tổ chức lễ ký cam kết giữa các lãnh đạo đơn vị với lãnh đạo Sở Y tế. Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Lâm Thái Thuận, Giám đốc Sở Y tế, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc và các Bệnh viện tư nhân trên địa bàn Tỉnh đã tham gia nghi thức thực hiện ký cam kết.

(Quang cảnh buổi lễ ký cam kết thực hiện các nội dung liên quan đến ngành Y tế năm 2021)

Nhằm thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính năm 2021, cũng như các nội dung cam kết của Sở Y tế đối với Ủy ban nhân dân Tỉnh. Sở Y tế tổ chức ký cam kết thực hiện các nội dung sau:

- Thực hiện công tác cải cách hành chính, góp phần nâng cao Chỉ số đánh giá cải cách hành chính cấp Tỉnh;

- Tạo dựng hình ảnh người cán bộ Y tế đất Sen Hồng;

- Thực hiện tốt Quy tắc ứng xử, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ Y tế;

- Triển khai, sử dụng hiệu quả Hệ thống thông tin quản lý ngành Y tế;

- Xây dựng cơ sở Y tế “Xanh - Sạch - Đẹp”;

- Giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành Y tế và tăng cường công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng ngừa lây nhiễm bệnh trong cơ sở Y tế.

(Quang cảnh buổi lễ ký cam kết thực hiện các nội dung liên quan đến ngành Y tế năm 2021)

Với quan điểm công tác chăm sóc, nâng cao sức khỏe Nhân dân, hướng tới sự hài lòng của người bệnh là mục tiêu mà toàn thể lãnh đạo, công chức, viên chức ngành Y tế luôn hướng tới với những nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để thực hiện vai trò của người cán bộ Y tế đầy tâm huyết, đạo đức nghề nghiệp trong sáng - tận tâm - tận tụy - tận tình vì chất lượng phục vụ cho người dân, cho cộng đồng. Lễ ký cam kết là một trong những hoạt động thể hiện sự quyết tâm trong việc thực hiện nhiệm vụ, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu đã cam kết theo từng năm./.

Nguyễn Hiền, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tỉnh, Sở Y tế