Xuất bản thông tin

null HUYỆN THANH BÌNH: Kiểm tra cải cách hành chính (đợt 1) tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện năm 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

HUYỆN THANH BÌNH: Kiểm tra cải cách hành chính (đợt 1) tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện năm 2021

Thực hiện kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2021 về kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2021 và Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2021 về kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn huyện Thanh Bình năm 2021.

 Trong 6 tháng đầu năm, Đoàn kiểm liên ngành do ông Hồ Văn Tiếu, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác kiểm soát TTHC, CCHC tại 09 xã, thị trấn trên địa bàn huyện gồm: Ủy ban nhân dân (UBND) xã Tân Hoà, xã Tân Quới, xã Tân Bình, xã Tân Huề, xã Tân Long, xã An Phong, xã Tân Thạnh, xã Bình Thànhthị trấn Thanh Bình.

(Quang cảnh thành viên đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra hồ sơ cải cách hành chính tại UBND xã An Phong)

Về kết quả kiểm tra, nhìn chung, công tác kiểm soát TTHC, CCHC được các địa phương quan tâm thực hiện đạt kết quả tốt, nhiều nội dung công việc quan trọng đã được triển khai thực hiện khá kịp thời, đồng bộ, cụ thể: Các địa phương đã ban hành tương đối đầy đủ các văn bản chỉ đạo, điều hành; công tác tuyên truyền CCHC được chú trọng; công tác cải cách thể chế được quan tâm thực hiện, việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật tại các xã, thị trấn thực hiện đúng quy định; công tác kiểm soát TTHC được các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc; công tác tổ chức bộ máy và công tác xây dựng, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức được quan tâm thực hiện; 100% các xã, thị trấn được kiểm tra có ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, việc công khai tài chính, ngân sách, các khoản thu, chi được thực hiện khá đảm bảo; các địa phương thực hiện vận hành khá tốt phần mềm iDesk để quản lý, điều hành và giải quyết công việc hành chính; hộp thư công vụ dongthap.gov.vn, chữ ký số được thực hiện khá đầy đủ.

Tính đến 6 tháng đầu năm Bộ phận một cửa của 09 xã, thị trấn đã tiếp nhận và trả kết quả cho tổ chức, công dân được 44.744 hồ sơ, trong đó trả trước hạn 42.353 hồ sơ, trả đúng hạn 2.171 hồ sơ, trễ hạn 08 hồ sơ, đang giải quyết 212 hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ quá hạn giảm so với cùng kỳ; thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 tại thời điểm kiểm tra được 7.290 hồ sơ (tăng 7.024 hồ sơ so với cả năm 2020), trong đó xã Tân Quới nhiều nhất với 5.190 hồ sơ; đồng thời tiếp tục duy trì mô hình công chức tiếp xúc đối thoại với nhân dân, tuy nhiên do tình hình dịch bệnh nên việc thực hiện mô hình tại các địa phương sẽ tạm dừng đến khi tình hình dịch ổn định.

Bên cạnh kết quả đã đạt được, các địa phương vẫn còn một số hạn chế như: Hình thức tuyên truyền CCHC chưa phong phú, tin bài tuyên truyền còn hạn chế; sổ theo dõi và phiếu kiểm soát thiếu thông tin, người dân chưa ký nhận trên sổ; phiếu kiểm soát chưa ký giao nhận; Bảng niêm yết chưa đúng theo quy định; còn trễ hạn văn bản trên phần mềm iDesk, phần mềm một cửa điện tử.

Thông qua kiểm tra, các thành viên Đoàn đã trực tiếp hướng dẫn, giải đáp các khó khăn, vướng mắc, đồng thời chỉ ra nhiều vấn đề hạn chế trong thực hiện công tác chuyên môn. Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, Đoàn kiểm tra đã tham mưu UBND huyện tạm dừng công tác kiểm tra đối với các đơn vị, địa phương còn lại cho đến khi tình hình dịch ổn định./.

 Nguyễn Trung Quân,  công chức  Phòng Nội vụ huyện