Xuất bản thông tin

null TỈNH ĐỒNG THÁP: Triển khai bộ nhận diện thương hiệu bộ phận một cửa các cấp

Chi tiết bài viết Tin tức

TỈNH ĐỒNG THÁP: Triển khai bộ nhận diện thương hiệu bộ phận một cửa các cấp

Ngày 14 tháng 4 năm 2022, Văn phòng Chính phủ đã ban hành công văn số 2319/VPCP-KSTTHC về việc hướng dẫn sử dụng bộ nhận diện thương hiệu. Nhằm thực hiện theo yêu cầu chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ, ngày 18 tháng 5 năm 2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Tỉnh ban hành công văn số 56/VPUBND-KSTTHC chỉ đạo triển khai thực hiện bộ nhận diện thương hiệu của Bộ phận Một cửa các cấp, trong đó chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND huyện nghiên cứu tài liệu và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ.

Bộ nhận diện thương hiệu của Bộ phận Một cửa các cấp và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh được thiết kế dựa trên quá trình nghiên cứu những cam kết và các giá trị cốt lõi mà hệ thống này mang tới cho công dân, tổ chức, nội bộ và phải thể hiện được 5 tinh thần cốt lõi: khoa học, hiệu quả, hiện đại, sẵn sàng và thân thiện.

Nội dung của bộ nhận diện thương hiệu gồm: Tên thương hiệu "Bộ phận Một cửa các cấp", khẩu hiệu "Hành chính phục vụ", Logo và màu sắc được thể hiện cụ thể như sau:

1. Tên thương hiệu được thể hiện ở các cấp khác nhau như: ở cấp bộ "Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả (tên bộ, ban ngành)"; ở cấp tỉnh "Trung tâm Phục vụ hành chính công (tên tỉnh, thành phố)"; ở quận, huyện "Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả (tên quận, huyện)"; ở cấp xã, phường "Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả (tên xã, phường)"; ở cấp đơn vị chuyên môn "Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả (tên đơn vị chuyên môn)".

2. Khẩu hiểu "Hành chính phục vụ" thể hiện tinh thần lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ. Từ đó, sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp chính là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của CB, CC,VC và các cơ quan tiếp nhận giải quyết TTHC.

 

Bộ nhận diện thương hiệu Bộ phận một cửa các cấp sẽ được sử dụng thống nhất

3. Logo lấy cảm hứng từ hình ảnh quốc kỳ của Việt Nam và 5 bàn tay nắm vào nhau. Cũng tương đồng với ý nghĩa của quốc kỳ, logo với nền màu đỏ tượng trưng cho màu của cách mạng, máu của các anh hùng, ngôi sao vàng tượng trưng cho linh hồn dân tộc và năm cánh sao tượng trưng cho năm tầng lớp tham gia cách mạng sĩ, nông, công, thương, binh cùng đoàn kết lại. Hình ảnh 05 bàn tay nắm vào nhau là biểu tượng Đại đoàn kết. Logo được tạo thành bởi hình ảnh đan kết của những bàn tay xếp chồng lên nhau tạo thành khối hình ngôi sao nổi bật. Cấu trúc của khung hình vừa có tính chắc chắn, vừa có tính liền mạch logic kết hợp với sự chuyển màu từ đậm sang nhạt tạo cảm giác như hình ảnh lá cờ bay trong gió. Bên cạnh đó logo được thực hiện theo kích thước, quy chuẩn kỹ thuật của bộ nhận diện thương hiệu.

4. Màu sắc, thương hiệu gồm bảng màu đỏ tự hào, vàng ánh sao và đỏ nhiệt huyết.

Ngoài ra, đơn vị có thể ứng dụng bộ nhận diện thương hiệu vào các ứng dụng như văn phòng (danh thiếp, phong bì, kẹp tài liệu), ứng dụng diện tử (mẫu thuyết trình power point, logo trên website, logo trên mạng xã hội), ứng dụng vào nội, ngoại thất và được thực hiện theo đúng quy định, tiêu chuẩn, kích thước./.

Nguyễn Thị Kim Sương, Sở Công Thương