Xuất bản thông tin

null HUYỆN TÂN HỒNG: Tổ chức thành công hội thi tìm hiểu cải cách hành chính năm 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

HUYỆN TÂN HỒNG: Tổ chức thành công hội thi tìm hiểu cải cách hành chính năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 223/KH-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Tân Hồng về cải cách hành chính huyện Tân Hồng năm 2021, ngày 01 tháng 11 năm 2021, UBND Huyện ban hành Kế hoạch số 206/KH-UBND ngày 18 tháng  8 năm 2021 Tổ chức Hội thi tìm hiểu cải cách hành chính năm 2021.

Hội thi nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về chủ trương của Đảng, chính  sách, pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính; đồng thời, thông qua Hội thi nhằm trao đổi, giao lưu học hỏi kinh nghiệm, giúp nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách công tác cải cách hành chính trên địa bàn Huyện.

(Quang cảnh: Lễ Khai mạc Hội thi tìm hiểu cải cách hành chính năm 2021)

Theo đó, Hội thi được diễn ra với hình thức trực tuyến, gồm 02 vòng thi, cụ thể: Vòng 1 Hội thi diễn ra ngày 01 tháng 11 năm 2021, với 12 đội (267 thí sinh) đến từ các đơn vị ngành huyện và UBND các xã, thị trấn tham gia; hình thức thi thực hiện các yêu cầu về ứng dụng công nghệ thông tin bằng cách soạn thảo văn bản (theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về vông tác văn thư) và gửi qua E-mail công vụ. Kết quả, đã chọn ra 09 đội có điểm số cao nhất để tham gia Vòng 2 Hội thi; Vòng 2 Hội thi diễn ra ngày 15 tháng 11 năm 2021, với 09 đội dự thi (45 thí sinh), hình thức thi là gửi 30 câu hỏi trắc nghiệm đến E-mail công vụ cho các thí sinh của các đội thi, thời gian làm bài 20 phút.

Qua đó, Ban Tổ chức đã trao giải nhất cho đội UBND xã Bình Phú; giải nhì cho đội UBND thị trấn Sa Rài; giải ba cho đội UBND xã Tân Thành B và 6 giải khuyến khích cho các đội: UBND xã Tân Phước; UBND xã An Phước; UBND xã Tân Thành A; UBND xã Thông Bình;  Liên ngành Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Y tế, Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất; Liên ngành Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Tư pháp, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp./.

Kim Lệ, Trung tâm Văn hoá - Thể thao và Truyền thanh huyện Tân Hồng